Organizační podmínky

Přihláška

Přihlášky na semináře zasílejte nejpozději 5 pracovních dnů před konáním semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Jednou přihláškou je možno přihlásit i více účastníků. Evidence přihlášek je podle data doručení a připsání platby na účet.

Úhrada

Platbu poukažte nejpozději 3 pracovní dny před datem konání Vámi vybrané akce převodním příkazem nebo složenkou na účet č. 27-42 36 97 02 47/0100, KB Olomouc.

Při úhradě uvádějte jako variabilní symbol číslo zvoleného semináře.

Účasnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude 3 pracovní dny předem oznámena.

Daňový doklad

Požadovaná platba předem je považována za zálohu. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře. Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.