Úspěšný trénink je součinem kvality trenérů a kvality know how

Rozhovor s Petrem Moravcem, vedoucím trenérem a konzultantem ve společnosti Develor Czech

28.1.2010 - PR článek

Mgr. Petr Moravec působí ve společnosti Develor Czech, s.r.o. od začátku roku 2007. Od počátku se aktivně zapojil do tvorby tréninkových programů a v současnosti má tuto oblast ve společnosti Develor na starosti.

V minulosti pracoval v oblasti FMCG, jmenovitě pro výrobní a prodejní společnost Coca-Cola Beverages Česká Republika. V CCB se s malým týmem věnoval koordinaci a vedení projektů náboru a výběru kandidátů na všechny pozice až do úrovně středního managementu. Zodpovídal také za rozvoj managementu společnosti zejména v oblasti náboru, výběru a adaptace nových pracovníků. Především v rámci podpory prodejního a výrobního oddělení navrhoval a s týmem HR připravoval a realizoval assessment a development centra. Jako součást ročního manažerského tréninkového programu postupně absolvoval několikaměsíční pracovní stáže ve všech klíčových oblastech společnosti Coca-Cola, díky čemuž posléze významně posílil strategickou roli HR oddělení jako poskytovatele interních řešení orientovaných na skutečné potřeby vnitřních zákazníků.

Vzděláním je psycholog, absolvoval a facilituje mezinárodní výcvik psychoterapie a poradenství v Přístupu zaměřeném na člověka a mimo jiné má také vlastní psychoterapeutickou praxi. Před vstupem do společnosti Develor úspěšně vedl několik let vlastní pětičlenný tým specializovaný na programy manažerského rozvoje, tréninky v oblasti soft-skills, development centra a facilitaci pracovních workshopů.

Ve vaší prezentaci na Educity.cz se dočteme, že společnost Develor je jedničkou mezi tréninkovými firmami v oblasti střední Evropy. Jaké je vaše poslání v České republice?

Na naše poslání odkazuje heslo společnosti Develor: „Performance of People". Naším posláním je být skutečnými partnery našich zákazníků od fáze analýzy potřeb až po vyhodnocování měřitelných změn v pracovních procesech a v myšlení a dovednostech lidí. Snažíme se vždy u konkrétních projektů zvažovat jejich finální dopad a prospěch pro zadavatele. Volíme takové způsoby práce, které vedou k efektu. Napomáháme našim zákazníkům k lepšímu využití potenciálu svých pracovníků. Je naším posláním, aby nás naše práce bavila a abychom se neustále zlepšovali. V tom nás mohutně inspirují naši zákazníci, účastníci kurzů, ale i dobré kroky naší české i mezinárodní konkurence.

V čem spatřujete silné stránky vaší společnosti?

Dovolím si začít poklonou svým kolegům. Pro mě osobně Develor znamená hlavně unikátní spojení lidsky bohatých a zároveň pracovitých a schopných lidí, kteří mají chuť se vzájemně učit a rozvíjet při náročné a zajímavé práci. Je pro mě důležité, abychom principy, které předáváme dále svým zákazníkům, také sami respektovali.

Obecně se v Develoru shodujeme, že výsledek spolupráce s našimi klienty (tedy jejich nadšení, spokojenost nebo zděšení) je součinem kvality trenérů a kvality know how. Jako společnost působíme regionálně v rámci celého CEE regionu a nově dokonce i v Turecku. Snažíme se při tvorbě tréninkových programů i při rozvoji vlastních trenérů maximálně využít přirozené týmové diverzity a bohatství zkušeností, které nám velká síť trenérů umožňuje. Naši trenéři procházejí pravidelnými tréninky trenérů, řada projektů je výsledkem práce několika expertů na daný obor. Při každém projektu věnujeme dostatečný čas analýze potřeb a představ klienta v přirozených podmínkách a každý projekt pečlivě vyhodnocujeme. Jde nám o dlouhodobou spokojenost a přízeň našich stávajících i nových zákazníků, a proto se soustředíme na reálný přínos a praktickou aplikovatelnost všeho, co děláme.

Pro řadu našich klientů s nadnárodní působností jsme schopni poskytovat inovativní vzdělávací a rozvojová řešení v několika zemích zároveň s garancí kvality a jednotnosti výsledků.

Specializujete se na trénink, koučink a poradenství. V jakých oblastech nejčastěji rozvíjíte své klienty? Kdo je váš typický klient?

V Develoru věříme tomu, že klíčem ke kvalitě našich programů je specializace a odborné zkušenosti našich trenérů. Oblasti, na které se dlouhodobě soustředíme s velkou prioritou jsou tréninky prodejních dovedností a komplexní rozvojové programy pro vedoucí pracovníky. Většina našich komplexních programů integruje skotskou osobnostní typologii Insights®, tréninky vedení lidí a vedení týmů, rozvoj komunikačních dovedností, týmové práce. Všechny naše tréninky jsou zaměřeny na facilitaci podmínek umožňujících reálnou změnu v dovednostech nebo přístupu lidí a tudíž i v naplnění očekávání našich klientů.

Naším typickým klientem je zdravě soutěživá společnost, která má ambici růst, měnit se, rozvíjet se a přinášet zisk. Úplně typicky s námi má už dobré přímé zkušenosti nebo reference a vrací se s přáním realizovat další zajímavé projekty.

Sám jste trenérem. Jak byste charakterizoval metody tréninku, které vaše společnost uplatňuje?

Rozdíl v práci Develoru ve srovnání se školeními, které jsem v korporátní sféře sám absolvoval, jsem si uvědomil hned v počátku. Bylo to při prvních násleších kurzů a na trénincích trenérů hned, když jsem se k naší firmě připojil. Develor trenéři nepracují s abstraktními a všeobjímajícími teoriemi, ale se snadno aplikovatelnými principy. Jsou to věci, které si snadno zapamatujete a přinesou vám reálný užitek při zvládání své pracovní role. Ať už jste vedoucím, manažerem klíčových zákazníků, mistrem výrobní firmy, prodejcem automobilů nebo operátorem call centra, budete mít na tréninku pocit, že se mluví o vaší práci a že víte, jak konkrétní užitečné věci aplikovat při své každodenní práci.

Spíše než sáhodlouhé PPT prezentace očekávejte aktivní práci s publikem a využití flip chartu, využití týmových rozvojových aktivit, manažerských i obchodních simulací, dobře analyzovaných případových studií nebo role plays. Účastníci nejsou pasivními posluchači nebo návštěvníky kurzu, ale aktivně se podílejí na jeho tvorbě a spoluzodpovídají za osobní užitek tréninku. Trenér zodpovídá za strukturu, volbu správných metod, aktivní práci se skupinou i jednotlivými účastníky, navozenou pracovní a příjemnou atmosféru. Drží strukturu a „tvar" setkání a usiluje o naplnění očekávání účastníků i zadavatele kurzu.

Jak se měří, zda trénink proběhl efektivně?

Měříme několikastupňově. Zajímá nás okamžitá i dlouhodobá spokojenost přímých účastníků kurzu, stejně jako jejich nadřízených a spokojenost týmu zadavatele. V konečném důsledku ovšem pro nás platí stejné zákony trhu jako pro společnosti, pro které pracujeme. Naši zákazníci nám dávají své hlasy tím, když nám zůstávají věrní nebo naše služby doporučují dalším klientům. Velmi se v Develoru snažíme o osobní přístup k našim klientům a trvalou péči o něj i v období, pokud zrovna trénink neprobíhá. Snažíme se přímo i nepřímo pozorovat business aktivity našich zákazníků a být jim na blízku ve chvílích, kdy naše služby potřebují.

Na jakých pilířích podle vás stojí dobré poradenství?

Vzpomínám si na jeden dobrý a poučný vtip o konzultantech, z něhož jako pointa vyplývá to, že konzultant je obvykle někdo, kdo přichází do firmy nikým nezván, účtuje si horentní částky za zjištění věcí, které jsou už dávno známé a obyčejně danému oboru vůbec nerozumí. Logicky můžeme vyvodit pilíře: vyjasnění skutečné potřeby a jasná definice vzájemných očekávání, profesionální zvládnutí oblasti, osobní zaangažovanost konzultanta a přiměřená odměna. U většiny našich projektů je prvotřídní poradenství obsažené v základní ceně tréninkového dne. Nenabízíme naším zákazníkům hotové balíčky, ale společně s nimi vytváříme funkční a specifická řešení.

Jak byste shrnul smysl a přínosy koučinku pro klienta? Lidé si pod pojmem koučink často představují velmi rozdílné věci...

V Develoru rozlišujeme dva základní druhy koučinku

1) koučink jako rozvoj konkrétních dovedností, např. prodejce - přínos je v aplikaci trénovaných témat vreálných pracovních podmínkách „on the job", tzn. vyhnutí se pasti, kdy člověk se něco teoreticky naučí a na tréninku simuluje, ale v každodenní praxi to nezačne používat. Společnost tak může investovat mnoho prostředků do špičkových tréninkových programů našich či konkurenčních, ale bez uspokojivého efektu pro praxi. Podobně jako absolvent autoškoly, který nikdy nezačne řídit své skutečné vozidlo, nezačne například ani absolvent tréninku vedení meetingů měnit svou obvyklou meetingovou praxi. Dobře aplikovaná metoda koučinku v tomto směru pomůže účastníkům tréninkových programů tuto první past překonat a firmy pocítí rozdíl v pozitivním dopadu vzdělávacích a rozvojových aktivit.

2) koučink jako svébytná metoda individuálního nebo týmového rozvoje profesních a lidských vlastností a dovedností manažerů. Výstupy mohutně záleží na osobě kouče, specifikaci zakázky i motivaci koučovaného k práci na sobě samém. Koučink vtomto ohledu je také více uměním než jen technikou. Koučink se těžko dává do škatulky, zahrnuje řadu přístupů, podobně jako třeba psychoterapie. Osobně jsem přesvědčen, že má tento typ koučinku smysl zejména tehdy, pokud koučovaný pracuje s nějakou reálnou životní nebo pracovní výzvou a sám se alespoň podílí na jeho úhradě, podobně jako při psychoterapii.

Popište nám, co jsou to komplexní rozvojové programy, které také patří do vašeho portfolia.

Mezi tyto programy patří například Develor akademie mistrů nebo Develor akademie leaderů se zaměřením na udržení a rozvoj talentů. Jedná se o komplexní programy, které v období několika měsíců až let systematicky pracují s konkrétní tréninkovou skupinou. Zahrnují důkladnou přípravu a analýzu potřeb cílové skupiny, podrobný návrh řešení v několika krocích, stejně jako vybudování kvalitního a dlouhodobého vztahu se všemi účastníky programu i jejich nadřízenými a dalšími kolegy.

Ve fázi zjišťování potřeb mohou být zařazeny, pokud je to účelné, metody development centra nebo např. 360° feedback, ovšem vždy jsou zařazeny interview s účastníky. Posléze se s rozvíjenou skupinou pracuje velmi intenzivně v určitých obdobích formou tréninku, následných aplikačních workshopů, on the job koučinku. Programy končí oficiálními zkouškami a certifikací úspěšných absolventů a mají vynikající ohlas u našich zákazníků, protože přinášejí dlouhodobé efekty a trvalé změny v myšlení a přístupu lidí, kterých nelze formou sebelepšího dvoudenního kurzu docílit (vyplývá to z přirozené povahy lidské duše, že jako dobré víno, potřebuje také čas na zrání).

Uvádíte, že Develor spolupracuje převážně s trenéry druhé generace. Co přesně si pod tím máme představit a věnuje se také dalšímu rozvoji svých lidí?

Trenéři Develoru jsou lidé s vlastní úspěšnou manažerskou a pracovní praxí v oboru. Nejsou to jen špičkoví trenéři a zajímaví lidé, ale také odborníci na nějaký segment, např. na automobilový průmysl, FMCG nebo bankovnictví.

Do rozvoje trenérů Develor investuje značné úsilí i prostředky. Na mezinárodní i národní úrovni absolvují naši trenéři pravidelné workshopy a tréninky trenérů zaměřené na určitá témata. Nové produkty testujeme nejprve na sobě a učíme se vždy od těch, kteří jsou v určité oblasti nejdále. A vzhledem k tomu, že je to pro každou oblast někdo jiný, role trenérů a trénovaných si ve firmě rádi vyměňujeme. Navíc je standardem, že se navštěvujeme na svých reálných tréninkových programech a systematicky pracujeme formou koučování „on the job" i v rámci našeho pracovního týmu.

Kolik trenérů zaměstnáváte a jaký počet klientů jste schopni vyškolit?

V rámci regionu CEE stabilně spolupracujeme s více než 50 trenéry a v České Republice máme silný pracovní tým více než 10 lidí. Na řadě projektech spolupracujeme s dalšími trenéry z ostatních států sítě Develoru nebo s osvědčenými externími partnery. S jejich pomocí a dobrou přípravou jsme schopni zvládnout i několik paralelně probíhajících velkých projektů.

Na jaké problémy nejčastěji narážíte při své práci?

Osobně mívám na konci dvoudenního tréninku pocit zvědavosti, jak účastníci s dosaženými pokroky v dovednostech ve své praxi naloží. Říkám si, kéž by šlo se vydat s některým z nich příští den do práce a podívat se na jeho první krůčky. A pak za týden a za měsíc. Kontinuální sledování pokroku umožňují dlouhodobější komplexní programy v naší nabídce, ale u jednorázových tréninkových kurzů, je to obtížnější.

Na čem momentálně nejvíce pracujete a co dalšího chystáte pro letošní rok?

To bych si rád za sebe i za své kolegy nechal jako příjemné překvapení pro naše zákazníky.


Doplňující otázky:

Oblíbený autor, kniha: Mika Waltari: Egypťan Sinuhet

Oblíbená hudba (nebo skupina, zpěvák/zpěvačka): Jarek Nohavica

Oblíbená činnost: Psychoterapie

Kam byste se chtěl podívat: Řím

Na co se těšíte: Na nedělní oběd se svou rodinou a letní párty Develoru na Slovensku.

Čeho se bojíte: Dobrá otázka.

Váš největší pracovní úspěch: Odvaha v několika okamžicích mého života jít tou náročnější, ale pravdivější cestou.

Vaše motto: V prvé řadě pracujeme s živými lidmi, kteří každý mají své osudy, touhy a potřeby.

Oblíbený nápoj: Ledově vychlazená originální Coca-Cola s panákem Bacardi

Oblíbená rozhlasová stanice: Český Rozhlas 1

Oblíbený film: Z poslední doby např. "Dveře v podlaze".

Oblíbené místo: na trávě pod širým nebem

Oblíbené periodikum: The Psychoanalytic Review

Oblíbený server: www.wikipedia.org

Kým nebo čím byste chtěl být v příštím životě: Tím, kým jsem.

 

Mgr. Petr Moravec - Partner, Head Trainer, Consultant, DEVELOR Czech
Prohlédněte si můj profil v Katalogu profesionálů.


Tento rozhovor byl připraven ve spolupráci s firmou:

Zaujal Vás tento článek? Objednejte si služby tohoto dodavatele na EduCity.cz.Další informace Vám rádi poskytneme prostřednictvím EduCity, prosíme kontaktujte p. Bartičku info@educity.cz nebo na tel. (+420) 222 744 111

Vytisknout rozhovor