Manažerská integrita: Dilema věrnosti sobě nebo firmě

Rozhovor s Františkem Hroníkem, ředitelem společnosti Motiv P

28.1.2010 - PR článek

František Hroník je vzděláním i praxí klinický psycholog s psychoterapeutickým výcvikem. Přednáší na Brno International Business School manažerům studia MBA předměty "Managing People" a "Human Resource Management".

Je odborným supervizorem poradenských projektů v oblasti hodnocení, tvorby kompetenčních modelů, manažerských auditů, koncepci výběru a rozvoje zaměstnanců.

K jeho odborným publikacím patří "Jak se nespálit při výběru zaměstnanců", "Rozvoj a vzdělávání pracovníků", "Managing People" a další. Posledních 10 let působí v obchodní sféře jako ředitel poradenské a vzdělávací společnosti Motiv P.

Na téma vzdělávání a poradenská činnost jste nám již nastínil Váš úhel pohledu. Vidíte v současnosti nějaký nový posun či nové možnosti v oblasti vzdělávání?

Vnímám zde příležitost nejen k posunu, ale k velkému skoku. Jestliže v současném cyklu vzdělávání, který počíná identifikací vzdělávacích potřeb a končí vyhodnocením a zpětnou vazbou, věnujeme poslední fázi nejvýše pět procent celkového času, je změna zcela nezbytná. Jinak budeme opakovat stále ty stejné postupy a formy a nebudeme vědět, jaký užitek přinášejí. Budoucnost tedy spatřuji v sofistikovaném měření efektivity vzdělávání.

Pořádání konferencí není pro Vaši společnost její prvotní specializací. Kdy jste se k tomu odhodlal a proč?

Konference opravdu nejsou naší prvotní specializací, ani vůdčí oblastí z hlediska obratu. Dnes jsou však již nezbytnou součástí naší firmy. Již více než dva roky pořádáme Business brunche, které jsou takovými minikonferencemi. Každý takový Business brunch je zárodkem konference. Témata, která se osvědčí, jsou posléze zapracována do tématu konference. Zároveň jako poradenská společnost sledujeme trendy nikoli na trhu vzdělávacích společností, ale celého businessu. A z tohoto úhlu pohledu jsou pro nás konference přirozeným důsledkem.

O co usilujete především, aby Vaše konference byly specifické?

Každý, kdo chce být úspěšný, se musí odlišovat. Specifické jsou naše konference tím, že u každé konference byla křtěna nová kniha, která měla blízko k tématu konference. Další důraz klademe především na to, aby témata přinášela nové poznatky od lidí, kteří k tomu mají co říci. Konference pro nás není jen ohlédnutím za tím, co se děje a úhledné zpracování toho, co všichni nějak znají. Snažíme se dívat dopředu. Objevovat témata, která zanedlouho budou hybnými.

Konference Manažerská integrita souvisí s Vaší stejnojmennou knihou. Co byl Váš hlavní podnět k uspořádání konference na tuto tématiku a co od ní mohou účastníci očekávat?

V praxi jsem se velmi často střetával s lidmi, kteří řešili dilema věrnosti sobě nebo firmě. Zjišťoval jsem, že každý manažer se dostává do dilematu mezi osobními preferencemi a rozhodnutím, ke kterému byl zavázán. V této situaci jsem si objevil téma commitmentu a integrity. Hledal jsem pro manažery uspokojivou odpověď pro jejich dilema a tuto odpověď jsem našel v koncepci osobnosti a role. Musel jsem si rozdělit osobnost a roli, aby bylo možné dosáhnout integrity. Na konferenci účastníci obdrží knihu Manažerská integrita, v níž jsem toto zpracoval a zároveň ve svých příspěvcích budu mluvit o tom, co se do knihy nevešlo. Prostor budu věnovat osobnosti a roli, krátkým cvičením na diferenciaci, která je paradoxně tím, jež umožňuje integritu.

Ústřední tématikou bude pozice manažerů. Jaké jsou dle Vás nejžádanější manažerské hodnoty?

Velmi těžko se mluví o univerzálních hodnotách. Nelze vytvořit soubor hodnot, který lze v manažerské praxi povýšit na ten nejlepší. Každá organizace a každý manažer se ocitá v jedinečné interakci. Proto nejžádanějším je umění sdílet hodnoty.

Jak lze získat respekt pokud člověk není sám o sobě dominantní osobou?

Respekt lze také přeložit jako úctu a úctu může požívat každý. Není závislá na manažerském postavení. Při formulaci zásad pro jednu firmu jsme si vytvořili větu: "Cena naší práce se různí avšak všichni máme stejnou lidskou hodnotu."

V čem odlišuje obsah knihy a jakých problémů se kniha dotýká?

Základní teze knihy je welchovská - "čísla" a hodnoty. Vycházím z předpokladu, že manažer proměňuje odbornost a schopnosti druhých ve výkonnost všech. Management excelence k tomu ještě přidává tvorbu prostředí pro commitment. Jen takto může být zaručena dlouhodobá výkonnost.

Vrátíme-li se obecně k pořádání konferencí, existují určité klíčové předpoklady pro úspěch? Jak docílit toho, aby byla pro účastníky opravdu podnětná?

Aby konference mohla být úspěšná, potřebujeme sladit řadu faktorů - dobré téma, inspirující řečníky a prostředí, které umožňuje sdílení zkušeností s odborníky na dané téma. Dotazovanou podnětnost konference budu demonstrovat na mém příkladě. Vždy, když jsem byl účastníkem nějaké konference, získala pro mě hodnotu, když jsem odjížděl alespoň s jedním "aha" zážitkem. Tento zážitek spočíval v tom, že některý z příspěvků nastínil jistou myšlenku, kterou jsem se již dříve zabýval, ale byla ještě chaoticky uspořádaná. Úspěšná konference mi vždy pomohla uspořádat si nějaké myšlenky a vyjít za rámec těchto myšlenek. Takový "aha" zážitek jsem si naštěstí odnesl z každé naší konference.

Jaké další konference plánujete v budoucnu?

Konference pořádáme pravidelně. V květnu či červnu je to manažerská konference a v říjnu či listopadu bývá konference se zaměřením na lidské zdroje. Ta podzimní se bude zabývat strategickým řízením v oblasti lidských zdrojů a následná manažerská konference v příštím roce se bude věnovat tématu, které již nosím v hlavě, ale to teď zatím neprozradím. Nechte se překvapit.


Doplňující otázky:

Oblíbená hudba: Latinskoamerická hudba, Radúza, z vážné hudby, např. Leoš Janáček

Váš ideálně strávený den: Když nemusím honit termín

Značka auta, kterou preferujete: líbí se mi velmi mnoho aut, ve svých preferencích jsem nestálý, jednou je to Subaru, podruhé Range Rover, potřetí Ford Mondeo

Oblíbený, film/herec: Jonathan Livingston - Racek

Kterou lidskou vlastnost nesnášíte: Arogance

Co byste si ještě rád splnil: Tahiti

Oblíbené jídlo: Steak

František Hroník - ředitel společnosti Motiv P
Prohlédněte si můj profil v Katalogu profesionálů.


Tento rozhovor byl připraven ve spolupráci s firmou:

Zaujal Vás tento článek? Objednejte si služby tohoto dodavatele na EduCity.cz.Další informace Vám rádi poskytneme prostřednictvím EduCity, prosíme kontaktujte p. Bartičku info@educity.cz nebo na tel. (+420) 222 744 111

Vytisknout rozhovor