PhDr. František Hroník, ředitel společnosti Motiv P

Hodnoty, kterými se řídíme, je poctivost a profesionalita

Rozhovor s PhDr. Františkem Hroníkem, ředitelem společnosti Motiv P

28.1.2010 - PR článek

František Hroník je vzděláním i praxí klinický psycholog s psychoterapeutickým výcvikem. Posledních 10 let působí v obchodní sféře jako ředitel poradenské a vzdělávací společnosti Motiv P.

„Mám za sebou a před sebou několik kariér," popisuje výčet svých povolání - technik v zemědělství, dělník v průmyslu, klinický psycholog, manažer.

Jak dlouho Vaše agentura již působí v oblasti vzdělávání a poradenství a na jaké služby se především zaměřujete?

Na trhu jsme již 11 let. Působíme jako vzdělávací a poradenská společnost se třemi dominujícími oblastmi: rozvoj, analýzy, poradenství. Důležitějším než oblasti, ve kterých působíme, jsou především hodnoty, které se snažíme naší činností živit. Těmi jsou prospěšnost (pro všechny strany), poctivost a profesionalita.

Jak byste charakterizoval přednosti Vašich vzdělávacích výcviků?

Schopnost naplnit předem dané cíle programu, i když se odchýlíme od harmonogramu, abychom reagovali na potřeby účastníků. Důraz tedy kladem na vztah a zaměření na skutečné potřeby. Náš lektor musí být schopen pracovat s různými souvislostmi, udělat propojování třeba mezi pracovním a soukromým světem. Dál mohu uvádět takové obvyklé přednosti, jako jsou interaktivita a dynamika programů.

Podle jakých měřítek vybíráte Vaše lektory, aby skutečně odpovídali žádané odbornosti?

U obchodníků mluvíme na výcvicích o trojroli herec-lékař-sportovec. Ta bezezbytku platí i pro lektora. Nad tuto trojroli, která v sobě zahrnuje schopnost vytvořit vztah, odbornost a výkon se zvládáním různých komplikací, stavíme zaujetí. Lektora musí práce bavit.

Jste vedoucím a odborným garantem personální poradenských projektů. Co je jejich cílem a v jakém duchu jsou koncipovány?

Máme několik projektů. Jednak jsou to projekty ESF, jednak projekty přímo na zakázku firem. V rámci projektů ESF jsme například zaváděli v řadě firem kompetenční model. V rámci projektů přímo pro firmy se nejčastěji zabýváme poradenstvím při koncipování personální strategie.

Přemýšlel jste někdy o tom zaměřit se i na výběr pracovníků, jakožto poradenská společnost?

Ne, neuvažoval jsem o tom. Jsem totiž přesvědčen, že nejde být dobrou recruitmentovou a zároveň dobrou vzdělávací firmou. U zákazníků vznikají obavy, že když budeme v kontaktu s jejich zaměstnanci, tak že můžeme je posléze lanařit do jiných firem. S mnohými z recruitmentovými firmami spolupracujeme, například tím, že pro ně pořádáme výcviky v AC či behaviorálním rozhovoru. Často se ocitáme na straně firmy, která prověřuje kandidáty doporučené recruitmentovou firmou.

Na výběr zaměstnanců a personální marketing se bude specializovat i konference v Brně s názvem „Vyberte si". Kdy se bude konat a co od ní účastníci mohou očekávat?

Konference se bude konat 15.-16.11. v Brně. Konference reaguje na rekordní čísla v zaměstnanosti, která napovídají, že je třeba volit nové metody náboru i výběru. Účastníci se mohou těšit na setkání se zajímavými lidmi nejen z oblasti businessu, ale i sportu či umění, kde je také nutné mít z čeho si vybrat. Velmi významným bodem bude účast zástupců Filipín a Indie. O Indii jako druhého největšího trhu práce bylo již dost napsáno, ale stále toho není ještě dost. O Filipínách víme velmi málo. Stačí si však uvést pár faktů: Filipíny mají dvojnásobek obyvatel než třeba Ukrajina, skoro poloviční HDP na obyvatele než Ukrajina. Zároveň je to země, kde 95% lidí je křesťanského vyznání - je zde předpoklad sdílení podobných hodnot. Hlavní dominantou konference budou přednášky zástupců českých a slovenských firem a také prakticky zaměřené workshopy.

Součástí konference bude i křest Vaší nové knihy „Jak se nespálit po druhé". Mohl byste přiblížit, jakým tématům se tato kniha věnuje?

Kniha navazuje na úspěšnou knihu „Jak se nespálit při výběru zaměstnanců", která vyšla v roce 1999 a dnes je nedostupná. Rozhodl jsem se ji přizpůsobit dnešní situaci, rozšířil jsem některé části. Kniha je zaměřena stejně jako její předchůdkyně na strategii a praxi výběrového řízení. Věnuje se ve velké míře metodám výběru.

Publikační činnost je jednou z Vašich dalších aktivit . Jaké knihy byste určitě doporučil?

Kromě poslední knihy Jak se nespálit podruhé doporučuji tu předposlední - Manažerské příběhy. Je to kniha, která nejde po metodách, ale principech. Její psaní jsem si užil v tom nejlepším. Z dílny jiných nakladatelství bych doporučil především Co je to management (J.Magretta), Princip zodpovědnosti (R.Sprenger), Soumrak povinnosti (G.Lipovetski), Velký rozvrat (F.Fukuyama), Odliš se, nebo zemři (J.Trout, S.Rivkin).

Vaše agentura zavedla také proces testování uchazečů v internetové podobě. Jak se tato metoda osvědčuje a co všechno je možné prověřit?

Naše testování není pouhým překlopením papírových testů do elektronické podoby. Testy v rámci e-Psycho® mají takovou podobu, že je nelze převést na papír. Využívají elektronické prostředí k užití sofistikovanějšího nástroje. Zároveň naše testování není zaměřeno na kvantitativní vyhodnocování. Významnou roli zde hraje kvalitativní zpracování.

Co si myslíte o současném firemním vzdělávání Vy osobně a v čem vidíte budoucnost?

Již v předchozím rozhovoru jsem říkal, že dojde k zeštíhlování vzdělávacích katalogů. Vzdělávání bude více navazovat na kompetenční modely. Kurzy se budou dělit na standardní a zakázková řešení. Bude kladen větší důraz na komplexnost rozvoje. Lektor bude muset umět zvládnout více než dosud. Nevystačí s tím, že bude druhé facilitovat. Bude muset přemýšlet v souvislostech. Nebude mu stačit být expertem na jedno dvě téma. To však bude platit u těch zakázkových řešení. Zde se bude stírat hranice mezi lektorem a poradcem. Takový lektor bude člověkem, který je mezioborový.

Je ještě nějaký obor (oblast, program), který chystáte v nadcházejících měsících zavést?

Mohu prozradit, že připravujeme program, který se jmenuje Tržní gramotnost (možná, že jej přejmenujeme poněkud přívětivěji). V našich firmách dnes již je na velmi dobré úrovni Počítačová gramotnost a jazyková gramotnost se také zlepšuje. Horší je situace v tržní gramotnosti. Její nízká úroveň poměrně výrazně limituje růst firmy. Známe to i z naší firmy, kde ji potřebujeme zvýšit. Proto tématem našeho business brunch, který se koná ještě před konferencí v Praze, Brně a Bratislavě bude právě tržní gramotnost. Představíme, co rozumíme pod tržní gramotností a jak ji zvýšit. Jinak je mým pravidlem pro budoucí plány následující: nemluvte předem o tom, co chystáte, když to ještě nemáte nachystáno tak, že zítra s tím můžete vyjít ven.

Doplňující otázky:

Vaše oblíbené periodikum: Nejčastěji čtu HN, z jiných oblastí - Literární noviny, Respekt Rád čtu HRM či HR fórum. Ty jsou do určité míry i povinností.

Jak nejraději relaxujete: Psaním.

S kým byste se chtěl v životě setkat( žijící/nežijící osobnost): Ze světa businessu s „domácími" P.Kellnerem, M.Romanem, G.Eichlerem či J.Mühlfeithem, nebo zahraničními S.Jobsem, R.Bransonem.. a když jsme už u fantazií, tak i s P.F.Druckerem či S.Exuperym.

Co na lidech obdivujete: Schopnost dát význam (smysl) událostem, zaujetí a nezdolnost.

Oblíbená kniha, autor: Mžik od Malcolma Gladwella. Za měsíc to sice bude jiná kniha, ale Mžik je jedna z těch, které si ponesu sebou, protože doplnila můj pohled na svět.

Země, která Vás nadchla/Kterou zemi byste chtěl poznat: Velmi rád jezdím na Slovensko pracovně i soukromě. Rád bych se podíval na Tahiti.

Oblíbený film, herec: Rád využívám hrané filmy v rámci výcviku. Z nich mám velmi rád filmy Slavíci v kleci a Čokoláda. Z filmů, které jsem viděl již dávno, ve mně stále rezonuje Racek Jonathan Livingstone a Ivan Hrozný.

František Hroník - ředitel společnosti Motiv P
Prohlédněte si můj profil v Katalogu profesionálů.


Tento rozhovor byl připraven ve spolupráci s firmou:

Zaujal Vás tento článek? Objednejte si služby tohoto dodavatele na EduCity.cz.Další informace Vám rádi poskytneme prostřednictvím EduCity, prosíme kontaktujte p. Bartičku info@educity.cz nebo na tel. (+420) 222 744 111

Vytisknout rozhovor