Kateřina Kryllová, programová manažerka agentury Signum

Co znamená, když se řekne programově malá agentura?

Rozhovor s Kateřinou Kryllovou, programovou manažerkou agentury Signum

28.1.2010 - PR článek

Kateřina Kryllová v současné době pracuje na pozici programové manažerky a lektorky agentury Signum. Má na starosti zejména komunikaci s klienty, přípravu a produkci vzdělávacích projektů a vše, co se odehrává v angličtině. Její profesní cesta k oboru vzdělávání dospělých vedla oklikou. Po studiu angličtiny a plánované kariéře tlumočnice ji ke vzdělávání „přitáhl" v roce 1993 Tomáš J. Baťa, pro něhož pracovala v nadaci Junior Achievement na pozici Senior program manager.

Po bohatých letech praxe a stážích v USA a Kanadě přišla mateřská dovolená a po ní nabídka z agentury Signum, které se s nadšením věnuje posledních 5 let. Protože práce s lidmi a pro lidi ji zcela nadchla, rozhodla se své praktické dovednosti a zkušenosti podepřít také znalostním zázemím a v současné době studuje andragogiku na Universitě Jana Amose Komenského v Praze. Věnuje se také koučování (certifikace APK, Koučink centrum Praha).

Žije se svým manželem a dvěma dětmi v Brdech na kraji téměř nedotčených hlubokých lesů, ve volném čase se potápí, hraje ochotnické divadlo a věnuje se své rodině. Kromě průběžného profesního vzdělávání se nejméně jedenkrát do roka zúčastňuje sebezkušenostních a seberozvojových aktivit.

 

Říkáte, že jste „programově malá agentura" - není to v dnešním světě růstu tak trochu strategie proti proudu?

Ano, máte pravdu. Pro většinu podnikatelských subjektů je dnes ukazatelem úspěchu zejména růst, pro nás ale nikoliv. Našim cílem je naopak uchovat si charakter vyjádřený mottem Malá agentura s velkými nápady, přijímáme jen tolik zakázek, abychom byli vždy schopni dát své práci punc jedinečnosti, přidat do ní něco navíc. Říkáme tomu „třešničky na dortu".

Nabízíme našim klientům klidnou, téměř rodinnou atmosféru a stabilitu, dlouhodobou spolupráci založenou na osobním přístupu a kvalitních vztazích. Tato strategie však v žádném případě neznamená stagnaci, pozorně sledujeme nové trendy v oboru a zapracováváme je do našich programů a nabídky. Signum úspěšně funguje na českém trhu již více než 10 let a mezi naše klienty patří velké nadnárodní korporace stejně jako menší české firmy. Nové zakázky získáváme zejména díky doporučení našich stávajících klientů.

Agentura Signum připravuje firemní kurzy. Na jaké oblasti se zaměřujete?

Naše portfolio je poměrně široké, můžeme je rozdělit do třech hlavních oblastí, jejichž společným jmenovatelem je metodika rozvoje zážitkem. Zaprvé jsou to vzdělávací a rozvojové kurzy, které sahají od osobního rozvoje pro zájemce z jakýchkoli oborů a profesí přes rozvoj manažerských kompetencí, prodejních dovedností, rozvoj pracovníků klientských oddělení, programy pro interní lektory. Novinkou jsou kurzy pro pedagogy s akreditací MŠMT pro systém DVPP. Druhou velkou oblastí, které se věnujeme, je realizace teambuildingových a teamspiritových aktivit. A třetí, stále sílící oblastí, je koučink, který pomalu vytlačuje z naší nabídky firemní akce.

Představte nám blíže vaši metodiku rozvoje zážitkem.

Velmi zjednodušeně můžeme říci, že tato metodika nabízí klientovi zážitek, díky němuž prožije klíčové principy vzdělávací lekce na vlastní kůži a následně je „přetaví" do nových zkušeností a dovedností. Základem této metodiky je tedy vlastní aktivita, prostřednictvím které vzdělávaný člověk získává zážitky. Platí, že čím víc vlastní energie musí vzdělávaný vynaložit, tím je zážitek intenzivnější, zapamatovatelnější a využitelnější pro výuku. Samotný zážitek ale nestačí k tomu, aby se člověk něco naučil. Proto po zážitku následuje reflexe, (rozbor), kde je zážitek prozkoumán a zpracován do zkušenosti, a právě tím dochází ke zmíněnému „přetavení" v novou dovednost.

Tuto metodiku využíváme při našich klasických vzdělávacích kurzech i při teambuildingových a teamspiritových aktivitách, zejména tam, kde je klíčovým tématem utváření dovedností a postojů, sociální učení (sebepoznání, spolupráce), rozvoj měkkých dovedností (komunikační dovednosti, vedení lidí, práce v týmu), rozvoj metod řešení problémů (kritické myšlení).

Rozvoj zážitkem má velmi silný potenciál pro překonávání bariér, rozšiřování komfortní zóny, práci na životních postojích (tolerance, odpovědnost, autenticita) a patří k velmi efektivním metodám (pro jednoduché porovnání: při výuce sdělením si vzdělávaný člověk po 3 měsících vybaví pouze 10 % obsahu, při využití rozvoje zážitkem je to celých 65 %).

Dokážete svým zákazníkům nabídnout něco speciálního? Proč by měli své programy realizovat právě s vámi?

Jsme schopni flexibilně postavit vzdělávací či rozvojový program na základě momentální potřeby klienta. A k tomu, co již bylo řečeno, můžeme přidat ještě jednu výhodu. Naši zákazníci oceňují to, že dokážeme do jednoho kurzu propojit teambuilding i vzdělávání, což je zejména dnes, kdy se firmy snaží šetřit náklady, velmi efektivní způsob práce. Naši klienti tak mohou v rámci jediného kurzu dopřát svým pracovníkům posílení pozitivních vazeb, zábavu, a k tomu například odborné školení nebo kurz prodejních dovedností..atd.

Jaké konkrétní týmové aktivity si účastníci vašich programů mohou vyzkoušet?

To by byl dlouhý výčet. Podrobnější informace najdou zájemci na našich internetových stránkách, ale i ty jsou spíše ilustrativní. Pro naše akce vybíráme z velmi širokého rejstříku aktivit, některé pocházejí z českého prostředí, jindy sbíráme inspiraci např. v USA. Nejraději vždy připravujeme konkrétní nabídku pro konkrétního zákazníka a nabízíme vždy několik variant realizace, z nichž si náš klient může vybrat.

Každý váš kurz je tedy originál vytvořený na míru. Jak probíhá příprava vašich programů?

Společně s klientem se vždy věnujeme identifikaci potřeb a snažíme se o sladění cílů a potřeb firmy a jednotlivců (účastníků vzdělávací akce). Chceme vědět, co konkrétně obě strany od vzdělávací akce očekávají, odkud kam by se měly posunout dovednosti a znalosti jednotlivých účastníků, případně celého týmu atd. Zkoumáme reálné možnosti, navrhujeme a ladíme alternativy a teprve pak připravujeme konkrétní program.

Pořádáte spíše krátkodobé, jednorázové programy, nebo jste schopni zajistit i dlouhodobé vzdělávací projekty?

Obojí. V několika případech jsme pro naše klienty přímo vypracovali a realizovali dlouhodobý plán vzdělávání, ve kterém byly obsaženy jak jednorázové vzdělávací aktivity, tak navazující dlouhodobé projekty. Ty máme obzvláště rádi, protože nabízejí velký prostor pro hlubší práci s účastníky a mají velký potenciál. Jedním z posledních, který jsme připravili, byl cyklus nazvaný Manažerská moudrost.

Popište nám program Manažerská moudrost, který realizujete v současné době.

Jedná se o třídílný cyklus s přesahem 1,5 roku, který jsme připravili na míru pro jednoho z našich klientů, a jehož primárním cílem je rozvoj manažerských kompetencí ve třech úrovních; od sebepoznání („Poznej sebe, abys mohl vést druhé") přes umění skutečné a efektivní spolupráce a komunikace („Umění spolupracovat a komunikovat") až po umění skutečného leadera (Umění vést a motivovat druhé). Celý cyklus je propojen dlouhodobou interaktivní prací na Individuálním plánu rozvoje a podpořen individuálním koučováním všech účastníků. Je také průběžně přizpůsobován nově identifikovaným potřebám účastníků - tak, aby jeho výtěžnost pro konkrétní účastnickou skupinu byla co největší.

Dnes je aktuální také otázka zvládání každodenní zátěže a udržení rovnováhy. Jak probíhá váš workshop Work-Life Balance, který se této problematice věnuje?

Jedná se o prožitkový workshop, čili žádné velké teorie. Našim cílem je inspirovat a motivovat účastníky a nabídnout jim zcela praktické nástroje ke každodennímu zvládání nároků dnešního světa. V praxi to vypadá tak, že úvodní část workshopu je věnována interaktivní motivační přednášce a individuálnímu mapování, kdy si účastníci udělají obrázek o tom, jak si v této chvíli sami stojí. Druhou (delší) částí workshop navazuje na téma životní rovnováhy praktickým nácvikem, jehož součástí je práce s tělem (nácvik antistresových pohybových technik, diagnostika držení těla i chůze), práce s hlasem (uvolnění hlasu, nalezení jeho přirozené polohy, meditační síla hlasu, antistresové hlasové techniky), práce s emocionální složkou osobnosti (psychodramatické etudy, navozující různé typy emocí a možnosti konstruktivního řešení konfliktů - využití technik nenásilné komunikace) a práce s motivační složkou osobnosti (překonávání demotivace, skepse, deprese, agrese)

Účastníci mohou „ochutnat" mimo jiné také cviky T´AI-CHI. To vše se odehrává pod vedením lektorky PhDr. Patricie Anzari, CSc., která je nejen uznávanou kapacitou, ale také velmi inspirující osobností.

Jak byste charakterizovala lektory vašich kurzů? Co musejí splňovat?

Klíčovou kompetencí pro naše lektory je radost z práce s lidmi a respekt ke každému člověku, který vstoupí do našeho kurzu. Odborná úroveň je samozřejmě prvotním předpokladem, ale bez lidského přístupu to u nás nejde.

Co vás čeká v nejbližší budoucnosti?

Velmi aktivní podzim pro nás pokračuje až do začátku prosince, kdy máme letošní poslední kurz. Pro mě osobně pak v prosinci začíná doba, kterou mám velmi ráda, cestování po kurzech vyměním za teplo svojí kuchyně, vůni vánočního cukroví, kterého každý rok napeču víc než je třeba (výborná relaxace! :-)) a čas s mými nejbližšími, na který se už teď velmi těším.

 

Doplňující otázky:

Oblíbený autor, kniha: Většinou je oblíbenou knihou právě ta, kterou zrovna čtu. Poslední byl strhující Irwin D. Yalom - Když Nietzsche plakal, a po něm si momentálně užívám novinku Davida Rocka, Your Brain at Work

Oblíbená hudba (nebo skupina, zpěvák/zpěvačka): hudbu vybírám podle nálady a střídám různé druhy. Geniální je Peter Gabriel, uklidňující Ayurvéda (Ciryl Morin), Jarek Nohavica.. ve velké oblibě mám také ticho.

Oblíbená činnost: pohoda s dětmi a mým mužem v jakékoliv formě a skupenství :-)

Kam byste se chtěla podívat: Můj sen je potápět se na Maledivách

Na co se těšíte: Na každý nový den.

Čeho se bojíte: Strach není můj společník. Snad jen o zdraví svých blízkých.

Váš největší pracovní úspěch: To, že můžu dělat práci, kterou dělám. Každý jeden spokojený člověk na konci našeho programu je tím největším úspěchem (ať už je to rozvojový kurz či zážitkový teambuilding). Je pro mě čest být dalším lidem průvodcem na cestě objevování nových zkušeností, dovedností, vhledů, informací... je to fascinující zážitek.

Vaše motto: Život je krásný a vzácný dar.

Oblíbený nápoj: Bílý čaj a červené víno

Oblíbená rozhlasová stanice: NEMÁM

Oblíbený film: What dreams may come

Oblíbené místo: Brdy, a pak kdekoliv hory, les a voda

Oblíbené periodikum: NEMÁM

Oblíbený server: Blog Tomáše Sedláčka

Kým nebo čím byste chtěla být v příštím životě: Sama sebou.

 

Kateřina Kryllová - programová manažerka agentury Signum
Prohlédněte si můj profil v Katalogu profesionálů.


Tento rozhovor byl připraven ve spolupráci s firmou:Další informace Vám rádi poskytneme prostřednictvím EduCity, prosíme kontaktujte p. Bartičku info@educity.cz nebo na tel. (+420) 222 744 111

Vytisknout rozhovor