PRACOVNICE (PRACOVNÍK) V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH základní výchovná nepedagogická činnost

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  734243
 • Místo konání

 • Region:
  Zlínský kraj
 • Adresa:
  Uherské Hradiště, Uherský Brod, Zlín
 • Termín

 • Od – do:
  206 hod: teorie: 116 hod, praxe: 90 hod
 • Cena *

 • Cena:
  9 990 Kč
 • Popis ceny:

Popis kurzu PRACOVNICE (PRACOVNÍK) V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH základní výchovná nepedagogická činnost

Vstupní znalosti


..........Věk 18 let, střední odborné vzdělání, zdravotní způsobilost, bezúhonnost
Zaměření

Působí na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity, provádí volnočasové aktivity zaměřené na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečuje zájmové a kulturní činnosti, provádí osobní asistenci

Obsah

Sociálně právní minimum, základy ochrany zdraví, standardy kvality sociálních služeb, etika činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost, metody sociální práce, úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie, psychologie v komunikaci, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, základy prevence vzniku závislosti osob na soc. službě, úvod do problematiky zdravotního postižení, krizová intervence, zvládání jednání osoby, které je poskytována soc. služba, jestliže toto jednání ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob, včetně pravidel šetrné sebeobrany, prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány soc. služby, základy péče o nemocné, základy hygieny, aktivizační techniky, základy péče o domácnost, základy péče o domácnost. Psychosociální aspekty chronických onemocnění. Vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času