PRACOVNICE (PRACOVNÍK) V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH přímá obslužná činnost

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  734242
 • Místo konání

 • Region:
  Zlínský kraj
 • Adresa:
  Uherské Hradiště, Uherský Brod, Zlín
 • Termín

 • Od – do:
  164 hod: teorie 104 hod., praxe 60 hod
 • Cena *

 • Cena:
  8 690 Kč
 • Popis ceny:

Popis kurzu PRACOVNICE (PRACOVNÍK) V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH přímá obslužná činnost

Vstupní znalosti


..........Věk 18 let, základní vzdělání, zdravotní způsobilost, bezúhonnost
Zaměření

Poskytovat služby spočívající v nácviku jednoduchých denníchčinností, pomoc při osobní hygieně a oblékání, manipulovat s přístroji, pomůckami, prádlem, udržovat čistotu a osobní hygienu, podporuje soběstačnost, posiluje životní aktivizace, vytváří základní sociální a společenské kontakty uspokojuje psychosociální potřeby

Obsah

Sociálně právní minimum, základy ochrany zdraví, standardy kvality sociálních služeb, etika činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost, metody sociální práce, úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie, psychologie v komunikaci, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, základy prevence vzniku závislosti osob na soc. službě, úvod do problematiky zdravotního postižení, krizová intervence, zvládání jednání osoby, které je poskytována soc. služba, jestliže toto jednání ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob, včetně pravidel šetrné sebeobrany, prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány soc. služby, základy péče o nemocné, základy hygieny, aktivizační techniky, základy péče o domácnost, základy péče o domácnost. Psychosociální aspekty chronických onemocnění