Environmentální legislativa (Závazné povinnosti v systému EMS)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  4285351
 • Lektor

 • Popis
  Informace je přístupná pouze registrovaným uživatelům EduCity Registrujte se hned!
 • Místo konání

 • Region:
  Kraj Vysočina
 • Adresa:
  NQA CZ s.r.o., Masarykovo náměstí 76/10, 586 01 Jihlava
 • Termín

 • Termín zahájení:
  5.10.2023 – 08:30 hod.
 • Termín ukončení:
  5.10.2023 – 16:30 hod.
 • Doba trvání:
  1 den
 • Počet vyučovaných hodin:
  8
 • Cena *

 • Cena:
  3 450 Kč + 21% DPH
 • Popis ceny:
  certifikovaní klienti NQA CZ mají slevu 20% z ceny kurzu

Popis kurzu Environmentální legislativa (Závazné povinnosti v systému EMS)

Každý podnikatelský subjekt je při své činnosti odpovědný za implementaci platné environmentální legislativy a zvládání souvisejících rizik, včetně jejich řešení.

Proč se zúčastnit

Osvojíte si základní požadavky platných právních předpisů v oblasti enviromentálních systémů řízení. Budete připraveni na provedení základního hodnocení souladu s legislativními předpisy a snížíte rizika případných postihů ze strany kontrolních a správních orgánů, např. České inspekce ŽP, krajského nebo obecního úřadu.

Osnova

 • Úvod do problematiky environmentálního managementu
 • Řízení závazných povinností podle normy ISO 14001:2015
 • Všeobecné požadavky
 • Ochrana vod (závadné látky, havarijní plány)
 • Ochrana ovzduší (zdroje znečišťování, kontrola technického stavu a provozu)
 • Ochrana přírody a krajiny
 • Nakládání s odpady (Označování nebezpečných odpadů, identifikační listy nebezpečných odpadů)
 • Posuzování vlivu na životní prostředí, integrovaná prevence a ekologická újma
 • Chemické látky a prevence závažných havárií