Zdravotnické právo

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  1098510
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
 • Cena *

 • Cena:
  4 000 Kč
 • Popis ceny:

Popis kurzu Zdravotnické právo

Cíl studia:
         Cílem výuky je seznámit posluchače s aktuální problematikou, která je přednášena jedině na Právnické fakultě UK v Praze.
Organizace studia:
         Celkový rozsah kurzu je 16 hodin výuky rozdělených do třech soustředění (vždy jeden
den v měsíci v délce 6 hodin) v průběhu jednoho semestru (březen 2010 – květen 2010).
Obsahová náplň:
         Předmět specializovaného kurzu se zabývá aktuálními problémy souvisejícími s naším
vstupem do EU a úkoly, které vyplývají z tohoto vstupu pro naše zdravotnictví. Kurz je
zaměřen na široký kontext problémů, které souvisejí s postavením lékaře a pacienta v moderní
společnosti, všímá si aktuálních otázek, které jsou diskutovány nejen ve zdravotnické teorii,
ale i v praxi. Zabývá se informovaným souhlasem a novou koncepcí zdravotnictví.
Navrhovaná témata zák. č. 96/2001 Sb. m.s. Úmluva o lidských právech a biomedicíně a zák.
č. 97/2001 Sb. m.s. Dodatečný protokol k úmluvě o lidských právech a biomedicíně.
Informovaný souhlas a další aktuální problémy na panelové diskuzi podle zájmů a návrhů
posluchačů.
Forma výuky:
         Přednášky, panelové diskuse. Výuka je vedena kvalifikovanými vysokoškolskými
učiteli a odborníky z praxe.