Vstupní vzdělávání pro asistenty prevence kriminality

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  2174113
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:

Popis kurzu Vstupní vzdělávání pro asistenty prevence kriminality

 

Společnost  TRIVIS - Centrum profesní přípravy, s.r.o. na základě dvouletých zkušeností se vzděláváním asistentů prevence kriminality a jejich mentorů v rámci projektu ESF OP LZZ  reg. č. CZ.1.04/3.3.00/61.0003 Asistent prevence kriminality realizovaným Odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra v letech 2012 až 2014 nabízí vzdělávání asistentů prevence kriminality dle požadavků Metodiky výběru, příprav a činnosti asistentů prevence kriminality vydanou  Ministerstva vnitra v rámci realizace tohoto projektu v r.2014.

 

Kurz je organizován ve 2 nebo 3 dnech /dle požadavku klienta/a je zaměřen na následující oblasti :

 

aSpecifikace role asistenta prevence kriminality, podstata a předpoklady účinnosti jeho preventivního působení. Problematika sociálně vyloučených lokalit. Možnosti primární a situační prevence kriminality v dané lokalitě s využitím poznatků hodnocení bezpečnostní situace, osobnostní a profesní kvality preventisty, specifikace základních úkolů prevence kriminality v dané lokalitě ve vztahu k asistentům prevence kriminality

b)   Základy trestního,přestupkového a finančního práva: trestný čin vs. přestupek – rozdíly, uvedení příkladů; srovnání pravomocí asistenta prevence kriminality, příslušníka Policie ČR, strážníka Obecní policie a strážného soukromé bezpečnostní služby; krajní nouze a nutné obrana; omezení osobní svobody osoby přistižené při trestném činu, základy finanční gramotnosti

c)   Psychologická podstata násilí a agrese, agresivita a stupňující se radikalizace společnosti, typy závislostí a možnosti jejich zvládání, jednání s osobami s psychickými defekty, pod vlivem drog a alkoholu, krizová komunikace, krajní emoční reakce (afekt, amok) a jejich zvládnutí, argumentace, nácvik řešení nestandardních situací,psychické zatížení a trénink technik psychického uvolňování, komunikace s pachateli (tr.činu, přestupku),psychologická podstata a nácvik  vyjednávání v konfliktních situacích, asertivita,její podstata a možnosti jejího využití v činnosti APK

   Nabízíme i zajištění následné supervize.

Příloha doplňující kurz Vstupní vzdělávání pro asistenty prevence kriminality

Příloha kurzu