Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Lektor

 • Popis
  Ing. Ilona Součková - vedoucí oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob ve spolupráci s příslušným legislativním odborem, metodicky řídí a koordinuje výměnu informací mezi daňovou správou a dalšími orgány státní správy
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob

Odborný program semináře:
* Obecné principy transformace výsledku hospodaření na základ daně
* Základní charakteristika daňových připočitatelných a odčitatelných položek
* Daňově účinné náklady:
- výdaje (náklady) související s podnikáním dle § 24 odst. 1 ZDP
- výdaje (náklady) speciálně definované v § 24 odst.2 ZDP
-
* náklady vynaložené zaměstnavatelem na zaměstnance
-
* náklady vynaložené na základě závazného právního předpisu
-
* náklady podle § 24odst. 2 písm. zc) ZDP (nedaňové náklady související se zdaňovanými příjmy)
-
* náklady s limitovanou daňovou uznatelností – zaplacením, prodejní cenou, částkou evidovanou u vkladatele
-
* náklady limitované absolutní částkou, výší procenta ze stanovené základny či jiným omezením
-
* další daňové náklady – pojištění, daně, členské příspěvky, úroky, cenné papíry, reklama, nájemné, smluvní sankce
-
* finanční leasing – náklady vynaložené na naleasovaný majetek, předčasné ukončení leasingové smlouvy, cese leasingové smlouvy, zákonné podmínky leasingové smlouvy
-
* daň z nabytí nemovitých věcí – v případě koupě daňový náklad či součást pořizovací ceny nemovitosti, v případě vkladů nemovitostí do obchodní společnosti
-
* náklady vynaložené na osobní automobil provozovaný na základě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva
-
* daňové dopady prodeje cenných papírů u mikroúčetních jednotek
-
* účetní a daňové odpisy majetku, zůstatková cena majetku prodaného, zlikvidovaného, vyřazeného
* Problematika pohledávek, opravných položek a rezerv
- Možnost tvorby daňové rezervy na opravu svěřeného majetku u příspěvkových organizacemi a dobrovolných svazků obcí
* Daňově neúčinné náklady
- pokuty, penále, úroky z prodlení, manka, škody, peněžité tresty
- účetní odpisy majetku nabytého výplatou ze svěřenského fondu nebo rodinné fundace
- finanční náklady – finanční úvěrové nástroje, nízká kapitalizace
- reprezentace, pohoštění, dary, umělecké předměty
- náklady na příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozené
- škody
* Problematika bezúplatných příjmů a s nimi souvisejících nákladů
- vyvolnění některých podmínek pro osvobození bezúplatných příjmů
- možnost uplatňování daňových odpisů ze svěřeného majetku příspěvkovými organizacemi a dobrovolnými svazky obcí (stanovení vstupní ceny, způsob odpisování,…)
- zásadní aplikace ustanovení § 25 odst. 1 písm. i) ZDP – vazba nedaňového nákladu na nezdaňovaný příjem
* Ve výkladu bude věnován prostor na uvedení maximálního množství praktických příkladů
* Další aktuální otázky v oblasti daně z příjmů
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Kontaktovat firmu - Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je šest a dvě ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

Platónova 11, 143 00 Praha 4

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.