ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC (K8)

 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Křemencova 10, Praha 1
 • Akreditováno MŠMT:
  ano
 • Cena *

 • Cena:
  8 000 Kč + 0% DPH
 • Popis ceny:

Popis kurzu ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC (K8)

Pro správnou funkci těchto stránek je nutné mít zapnutý Javascript. Zkontrolujte si prosím nastavení Vašeho prohlížeče.

 ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY
(večerní forma)

Tento kurz vzniká sloučením seminářů:

S1 – Základy účetnictví
S2 – Účetnictví pro pokročilé
S3 – Účetnictví v příkladech
S4 – Základy vedení účetnictví na PC
(Podrobné informace o seminářích S1,S2,S3,S4 jsou uvedeny v odkazu Semináře (oranžové) – termíny, rozvrh atd.)
Cena: 8 000, - Kč (záloha 4 000,- Kč, doplatek 4 000,- Kč)
Osvědčení po absolvování: absolventi získají celostátně platné osvědčení akreditované MŠMT ČR  "Účetnictví (s využitím výpočetní techniky)"
Vhodným navazujícím blokem:kurzy K2 - Mzdové účetnictví, K3 - Daňový specialista.
Variabilní symbol:106

 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ
(večerní forma)

Obsah: úvod do problematiky účtování; vysvětlení základních pojmů, principů a vazeb; charakteristika jednotlivých účtových tříd a nejčastěji používaných účtů; seznámení se zaúčtováním běžných účetních případů; účetní případy na konci účetního období; dílčí  příklady
Cíl:
zasvětit absolventy do základů účetnictví a seznámit je se základními konkrétními postupy (upozorňujeme, že tento základní seminář není dostatečnou přípravou pro samostatné účtování)
Večerní forma – pondělí, středa:
Počet dnů výuky: 9
Doba výuky: 16,45 – 20,15

 ÚČETNICTVÍ PRO POKROČILÉ
(večerní forma)

Obsah: účtování komplikovanějších účetních případů (časové rozlišení; rezervy; kurzové rozdíly; zálohy a reklamace; směnky ….); výpočet a zaúčtování povinnosti k dani z příjmů; dílčí a komplexní příklady
Cíl:
seznámit s účtováním složitějších účetních případů, se kterými se účetní běžně setkává v účetní praxi (upozorňujeme, že tento seminář /ani v kombinaci s S1/ není dostatečnou přípravou pro samostatné účtování)
Večerní forma – pondělí, středa:
Počet dnů výuky: 9
Doba výuky: 16,45 – 20,15 hodin

 ÚČETNICTVÍ V PŘÍKLADECH

(večerní forma)
Obsah:
účtování konkrétních dílčích i komplexních příkladů pod odborným dohledem; (oproti výuce v seminářích S1,S2 je S3 koncipován jako samostatné účtování s možností dotazů a vysvětlení nejasností přítomným lektorem)

Cíl: upevnit znalosti získané v seminářích S1, S2 praktickým účtováním (seminář S3 v kombinaci s S1 a S2 je dostatečným základem pro samostatné účtování bez využití PC)
Večerní forma – pondělí, středa:
Počet dnů výuky: 9
Doba výuky: 16,45 – 20,15

 ZÁKLADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ NA PC
(večerní forma)

Obsah: seznámení s principy účtování pomocí výpočetní techniky; praktické osvojení práce na PC ve vztahu k účetnictví; seznámení s účetním software
Cíl:
poskytnout základní představu o možnostech účetních programů a o konkrétním postupu při účtování pomocí výpočetní techniky (upozorňujeme, že cílem semináře není naučit detailně obsluhovat účetní program)
Večerní forma – pondělí, středa:
Počet dnů výuky: 9
Doba výuky: 16,45 – 20,15

Objednat účast na kurzu - ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC (K8)
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a jedna ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.