ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI - ON-LINE KURZ

 • E-KURZ
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
 • Termín

 • Termín zahájení:
  8.9.2020
 • Termín ukončení:
  8.10.2020
 • Cena *

 • Cena:
  7200 Kč
 • Popis ceny:

Popis e-kurzu ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI - ON-LINE KURZ

On-line kurz „Účetnictví a daně pro praxi“ je ideální přípravou pro práci v oboru účetnictví. Naučíte se v něm účetnictví od úplných základů až po složité účetní operace. Porozumíte daňové soustavě ČR.

Komu je kurz určen:

 • Začátečníkům, kteří se chtějí naučit účetnictví a základy daní.
 • Všem, kteří si chtějí zopakovat nebo doplnit znalosti z oblastí – účetnictví, daně.
 • Všem, kteří chtějí účetnictví a daně studovat on-line.

Co všechno se naučíte:

 1. Základy účetnictví: Naučíte se základní principy a zásady účetnictví. Seznámíte se s legislativou účetnictví, s účetními doklady, účetními výkazy a se základními účetními operacemi pro účtové třídy 0, 1, 2 , 3.
 2. Účetnictví pro pokročilé: Naučíte se účetní operace z oblastí – zúčtovací vztahy, účtování daní a dotací, finanční leasing, cenné papíry, opravné položky, přechodné účty, rezervy, cestovní náhrady. Budete se věnovat nákladů a výnosům. Projdete si postup při účetní závěrce.
 3. Základy daní: Naučíte se orientovat v oblasti daní, porozumíte silniční dani, DPPO, DPFO, DPH.
 4. Řešit příklady: Budete mít k dispozici množství interaktivních testů, na kterých si můžete vyzkoušet správné účtování

Obsah kurzu:

On-line kurz se skládá ze 3 odborných celků, které na sebe navazují:

1) Základy účetnictví

 • Legislativa účetnictví, náležitosti účetních dokladů.
 • Rozvaha. Výkaz zisků a ztrát.
 • Podvojnost.
 • Účtování pokladny, banky.
 • Zúčtovací vztahy.
 • DPH. Majetek. Zásoby.
 • Mzdy. Zaúčtování mezd. Zdravotní pojištění. Sociální pojištění. Nástup nového zaměstnance.

2) Účetnictví pro pokročilé

 • Zúčtovací vztahy, reklamace, vzájemné zápočty.
 • Cestovní náhrady. Stravné.
 • Přechodné účty.
 • Leasing.
 • Opravné položky.
 • Rezervy.
 • Náklady a výnosy z hlediska daně z příjmů.
 • Účetní uzávěrka. Účetní závěrka.

3) Daně

 • Úvod do daní.
 • Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční.
 • Zákon č.  586/1992 Sb. o daních z příjmů.
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Čas:

 • Kurz si můžete objednat kdykoliv.
 • Sami si určíte kdy a odkud chcete studovat.
 • Sami si určíte tempo studia.

Vstupní podmínky:

 • Nemusíte mít žádné vstupní znalosti účetnictví a daní.
 • Nejsou žádné vstupní podmínky. Potřebujte pouze počítač a připojení k internetu.

Na závěr:

 • Po zásluze odměna ve formě Osvědčení o absolvování kurzu.
Spustit e-kurz