Product Manager II - strategické řízení portfolia

 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Karlovo nám. 325/7, 128 01 Praha 2
 • Termín

 • Termín zahájení:
  1.12.2020 – 09:00 hod.
 • Termín ukončení:
  1.12.2020 – 16:00 hod.
 • Doba trvání:
  1 den
 • Počet vyučovaných hodin:
  6
 • Cena *

 • Cena:
  4500 Kč + 21% DPH
 • Popis ceny:

Popis kurzu Product Manager II - strategické řízení portfolia

Úvod
Pro každého marketingového pracovníka je důležité, aby v rámci své odpovědnosti využíval všechny dostupné marketingové informace i nástroje nejen teoreticky, ale hlavně prakticky. Pro úspěšné řízení svěřeného produktu nebo portfolia je nezbytné znát informace o trhu, konkurenci, vnějším prostředí, o preferencích a potřebách zákazníků, o silných i slabých stránkách Vašich produktů, a to vše použít pro co nejlepší nastavení produktové strategie i politiky. Pokud si chcete více osvojit praktické nástroje produktového řízení, pak je tento kurz právě pro Vás. Tento kurz je zaměřen čistě prakticky pomocí řešení případových studií.

Cíle
Osvojit si provedení potřebných marketingových analýz – trhu, produktu, konkurence, portfolia, zákazníků atd. Umět tyto analýzy vyhodnotit a najít v nich potřebné informace pro další práci. Nastavit optimálně produktové portfolio, dokázat si poradit s nastavením ceny, distribuce nebo komunikace. Účinně kombinovat nástroje komunikačního mixu pro podporu svých produktů. Dosahovat stanovených cílů v rámci svého produktového portfolia. Dokázat svojí práci kontrolovat a neustále optimalizovat.

Obsah
Strategické řízení portfolia. Nastavení a optimalizace marketingového mixu. Kontrola a revize stávajících procesů.

Metodika
Případové studie, samostatná příprava podkladů z vlastní praxe účastníků pro řešení příkladů na workshopu.

Určeno
Product Managerům, kteří si již osvojili základy své práce a chtějí se posunout dále, absolventům kurzu „Product Manager I – marketingová odbornost“.

Objednat účast na kurzu - Product Manager II - strategické řízení portfolia
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je deset a dvě ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.