Problémové oblasti zákoníku práce v praxi • prezenčně i on-line

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Lektor

 • Popis
  VRAJÍK Michal Mgr.
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Jungmannova 748/30 (Mozarteum), Praha
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu Problémové oblasti zákoníku práce v praxi • prezenčně i on-line

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní

Účastníci dostanou zdarma publikaci Zákoník práce sešit (ANAG, 1/2022)

Pracovní právo je turbulentní obor, jehož se kromě častých změn právních předpisů dotýká též judikatura Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu, výklady přijímané v praxi inspektoráty práce a názory autorit, jako je například Ministerstvo práce a sociálních věcí. Neuškodí proto osvěžit si ty nejvíce problémové oblasti, jako je například skončení pracovního poměru, pracovní doba, překážky v práci nebo dovolená.

Cílem semináře není suchopárný výklad základních právních pravidel, ale praktický pohled na uvedené oblasti daný zkušenostmi lektora s kontrolami inspektorátů práce a judikaturou soudů. Výklad tedy bude tematicky zaměřen na ty oblasti, v nichž se v praxi nejčastěji chybuje, popis typických chyb a jak se na ně při kontrolách nejčastěji přijde, možné způsoby jejich odstranění a hrozící rizika. Účastníci si díky tomu odnesou praktické dovednosti, které jim umožní zrevidovat procesy či vzory fungující v jejich organizaci a uvést je do souladu s aktuálními názory.

Pokud by v době konání semináře byl již znám obsah plánovaných novel zákoníku práce, budou v rámci výkladu zařazeny též plánované změny, o nichž bude možno v době konání semináře rozumně očekávat, že budou skutečně přijaty.

Program semináře:

 • vznik pracovního poměru se zaměřením na obsah pracovní smlouvy, zkušební dobu a dobu určitou
 • změny pracovního poměru se zaměřením na převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů a na pracovní cesty
 • skončení pracovního poměru se zaměřením na rozvázání pracovního poměru z organizačních důvodů a z disciplinárních důvodů
 • pracovní doba se zaměřením na její rozvrhování, evidenci a dodržování dob odpočinku
 • odměňování zaměstnanců se zaměřením na obsah a účinnost mzdových a platových výměrů, změny mzdy či platu a přiznávání nenárokových složek mzdy či platu (odměn)
 • překážky v práci se zaměřením na jejich prokazování zaměstnancem a možné zneužívání (vyšetření, ošetření)
 • dovolená se zaměřením na její čerpání včetně čerpání ve svátek, převádění a krácení
 • diskuze a odpovědi na dotazy
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Kontaktovat firmu - ANAG, spol. s r.o.

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je devět a jedna ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

ANAG, spol. s r.o.

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

Kollárovo nám. 698/7, 779 00 Olomouc

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.