MARKETING, REKLAMA A KOMUNIKACE - ON-LINE KURZ se získáním profesní kvalifikace

 • E-KURZ
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
 • Termín

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis e-kurzu MARKETING, REKLAMA A KOMUNIKACE - ON-LINE KURZ se získáním profesní kvalifikace

V tomto on-line kurzu získáte ucelený přehled z oblastí marketing, reklama a komunikace. Kurz obsahuje témata: marketingové koncepce, marketingový mix, marketingový výzkum, produktová strategie, budování značky, cena a cenotvorba, tvorba marketingové komunikace, komunikační mix, firemní styl, marketingový plán, analýza SWOT. Sestavíte si vlastní marketingový výzkum.

Pro koho je kurz vhodný:

 • Pro všechny, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti z oblastí marketing, reklama, komunikace.
 • Pro všechny, kteří chtějí získat novou profesní kvalifikaci v oboru marketing.
 • Pro začátečníky.
 • Pro ty, kteří již mají zkušenosti z oborů marketing a reklama a potřebují si doplnit vzdělání.
 • Pro podnikatele a manažery, kteří se chtějí naučit rozvíjet marketingové aktivity své firmy / organizace.
 • Všem, kteří marketing, reklamu a komunikaci chtějí studovat on-line.

Co všechno se naučíte:

 • Základy marketingu: Naučíte se například – co je to marketingový mix, produktová strategie, podnikatelská koncepce, firemní styl a také jak používat SWOT analýzu a sestavit marketingový plán.
 • Marketingový výzkum: V průběhu kurzu si otestujete vlastní marketingový výzkum.
 • Komunikační dovednosti: Naučíte se pravidla efektivní komunikace.
 • Naučíte se novou a zajímavou profesi.

Obsah kurzu:

On-line kurz se skládá z 11 odborných celků.

 1. Úvod do marketingu a marketingová koncepce
 2. Marketing management
 3. Marketingový proces
 4. Produktová strategie
 5. Cena a distribuce
 6. Marketingová komunikace
 7. Marketingový plán
 8. Firemní styl a design, vizuální tvář firmy
 9. Firemní komunikace
 10. Marketingové informační systémy
 11. Marketingový výzkum

Čas:

 • Kurz si můžete objednat kdykoliv.
 • Sami si určíte kdy a odkud chcete studovat.
 • Sami si určíte tempo studia.

Vstupní podmínky:

 • Nemusíte mít žádné vstupní znalosti marketingu, reklamy a komunikace.
 • Podmínkou pro závěrečnou zkoušku je věk nad 18 let.

Zkouška:

 • Součástí  kurzu je zkouška profesní kvalifikace.
 • Tato zkouška se skládá prezenčně v našem vzdělávacím centru.
 • Absolvováním zkoušky získáte novou kvalifikaci pro práci v oboru marketing.
 • Obdržíte Osvědčení o získání profesní kvalifikace Specialista marketingu, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru.

Na závěr:

 • Po zásluze odměna ve formě Osvědčení o získání profesní kvalifikace Specialista marketingu, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru.
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde