MANAŽERSKÁ AKADEMIE pro začínající manažery

 • Lektor

 • Popis

  Vystudoval ČVUT fakultu strojní.

  Praxe: Práce ve vývojové konstrukční kanceláři, práce prodejce elektropřístrojů, vedení prodejní pobočky Praha, vedoucí prodeje ČR, trenér a lektor prodejních a manažerských dovedností v ČR a SR, generální ředitel zahraniční společnosti do roku 2007.
  Vedoucí projektů vzdělávání, lektor a trenér společnosti Cadet Go.

  Specializace: Manažerské a prodejní dovednosti, Koučink, Change management, Leadership, Komunikace ve společnosti, Prezentační dovednosti, Motivace pracovníků, Koučink manažerů.

 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Praha 4, Antala Staška 34
 • Termín

 • Termín zahájení:
  14.12.2023 – 09:00 hod.
 • Termín ukončení:
  11.1.2024 – 16:30 hod.
 • Od – do:
  14.-15.12.2023 + 10.-11.1.2024
 • Doba trvání:
  4 dny
 • Počet vyučovaných hodin:
  32
 • Cena *

 • Cena:
  21 900 Kč + 21% DPH
 • Popis ceny:

Popis kurzu MANAŽERSKÁ AKADEMIE pro začínající manažery

GARANTUJEME, že se při objednávce již 2 a více účastníků na vybraný termín školení uskuteční.

Specifika rozvojového programu:

 • rozsah 2+2 dny
 • komplexní rozvoj základních manažerských dovedností
 • změny postojů účastníka od pracovníka k manažerskému postoji
 • orientace na praktické využití a aplikaci nových dovedností na pracovišti
 • minimum teorie a maximum praxe
 • telefonický individuální koučink doplňující školení v ceně
 • výstupní akční plán s hodnotící zprávou k dispozici zadavateli/HR pracovníkovi pro další následnou práci

Více informací na: http://www.cadetgo.cz/

 Již od roku 2008 se specializujeme na rozvoj manažerů, kteří začínají svojí manažerskou kariéru.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smysl a cíle Manažerské akademie:

 • Pomoci začínajícím manažerům v začátcích práce, pomoci eliminovat rizika na startu
 • Získat ucelenou a přehlednou představu o roli manažerů při vedení lidí ve struktuře organizace
 • Osvojit si nezbytné postupy a techniky manažerské práce na praktických příkladech
 • Naučit se řešit typické manažerské situace
 • Vybudovat správné manažerské postoje

Nejvhodnější pro:
Začínající manažery všech oborů a úrovní, manažery s krátkodobou praxí ve vedení lidí, team leadery, mistry, pracovníky, kteří se na výkon pozice připravují.

OBSAH KURZU 2+2 dny   ************************************************************************************

Modul 1 - Taktika přechodu a startu
   Základní chyby na startu manažera
   Definování všech manažerských rolí a odpovědností 
   Jaké jsou typické role manažera
   Budování autority

Modul 2 - Vedení lidí a týmů
   Analýza stávajícího stylu vedení 
   Situační vedení 
   Styly řízení a jak je použít 
   Jak stanovovat a komunikovat cíle 
   Delegování úkolů 
   Pozitivní kritika a pochvala

Modul 3 - Komunikace na pracovišti
   Komunikační kanály ve společnosti 
   Informace a dezinformace
   Krizová, provozní a preventivní komunikace
   Schopnost naslouchat
   Verbální projev
   Řeč těla
   Osobní rozhovor, Win-Win

Modul 4 - Motivace pracovníků  
   Hodnotové systémy a jejich význam 
   Motivace jednotlivce a týmu 
   Demotivace, vyhoření 

   Příprava motivujícího prostředí
   Typy zaměstnanců 
   Motivační nástroje, jak zacílit motivaci

Modul 5 - Efektivní práce s časem 
   Žrouti času a kroky k jejich odstranění 
   Stanovování priorit 
   SMART podmínky cíle
   Úkoly a jejich dělení na fáze
   Paretovo pravidlo v praxi
   Plánování dne, týdne, dlouhodobých úkolů 
   Technické pomůcky pro efektivní práci

Modul 6 - Vedení porad a schůzek
   Porada jako řídící nástroj
   Techniky vedení porad
   Časový harmonogram porady
   Efektivní využití času na poradách
   Typologie účastníků porad
   Efektivní řízení diskuse

Fix-Coaching 

Školení je pro lepší efektivitu a uplatnění nových dovedností v praxi na pracovišti doplněno vždy o telefonický fix-coaching lektora s každým účastníkem po zakončení jednotlivých učebních částí.

Detaily na webových stránkách společnosti >>

 

Přínosy kurzu pro zaměstnavatele:

 • Odstranění chyb manažera již v počátcích práce
 • Snížení rizik nedorozumění a napětí na pracovišti spojených s povýšením kolegy
 • Vzájemné propojení a nadhled nad prací manažera v kostce
 • Specializované zaměření na přechod do nové manažerské pozice
 • Výuka a trénink pouze funkčních a praktických věcí, trénink vítězí nad teorií
 • Výměna poznatků ve skupině
 • Individuální tréninky a nácviky dovedností před kamerou
 • Následný telefonický koučink v ceně kurzu

S čím se setkávají manažeři v prvních krocích na manažerské pozici?

 • Častým nedorozuměním při jednání s okolím
 • V případě povýšení s budováním nové řídící autority vůči kolegům
 • Vytvářením špatných prvních návyků v manažerských dovednostech
 • Nízkou produktivitou manažerské práce
 • Neznalostí rozsahu manažerské práce a nástrojů vedení
 • Nejistotou v chápání svých manažerských rolí

Použité metodické přístupy:

Manažerská akademie aktivně zapojuje účastníky do tématiky a nácviků, účastníci jsou zároveň partneři, kteří se od sebe navzájem učí a získávají širší nadhled.
60% času se odehrává řešením situací z praxe, nácvikem nebo skupinovými činnostmi. Většinou se pracuje  v menších skupinách, v nichž účastníci hrají různé role každý den jsou realizována 3-4 cvičení různého tématického zaměření

Celkem je v průběhu všech šesti modulů realizováno 26 cvičení a simulací.

Významným prvkem výcviku je zpětná vazba - vzájemné hodnocení i sebereflexe, které umožní zefektivňovat výkonnost celé skupiny (posílení procesu učení).

Key: manažer, akademie, academy, dovednost, manažerské, vedení, leadership

Objednat účast na kurzu - MANAŽERSKÁ AKADEMIE pro začínající manažery
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a pět ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.