Komplexní výcvik facilitace - 6 x 2 dny, 100 hodin

 • TOP
 • Lektor

 • Popis
  Mgr. Vojtěch Benda Mgr. Vojtěch Benda

  Jsem lektor, facilitátor, mediátor a metodik vzdělávání.

  Fascinuje mě téma komunikace a dlouhodobě se jím zabývám z mnoha různých úhlů - v rámci řešení konfliktů, vyjednávání, efektivního vedení porad, práce se skupinami nebo umění prezentovat myšlenky zajímavě a přesvědčivě.


 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
 • Termín

 • Termín zahájení:
  15.10.2020 – 09:00 hod.
 • Termín ukončení:
  5.3.2021 – 17:00 hod.
 • Od – do:
  Dlouhodobý výcvik - 100 hodin. Každý měsíc jeden dvoudenní modul: 1. modul - 15. - 16. října 2020 2. modul - 19. - 20. listopadu 2020 3. modul - 10. - 11. prosince 2020 4. modul - 14. - 15. ledna 2021 5. modul - 11. - 12. února 2021 6. modul - 4. - 5. března 2021
 • Doba trvání:
  12 dní
 • Počet vyučovaných hodin:
  100
 • Cena *

 • Cena:
  45000 Kč + 21% DPH
 • Popis ceny:
  Cenu je možné rozložit až na 6 měsíčních splátek

Popis kurzu Komplexní výcvik facilitace - 6 x 2 dny, 100 hodin

Připravili jsme pro vás “Komplexní výcvik facilitace”, který obsahuje vše podstatné, co potřebujete pro roli úspěšného facilitátora, tedy člověka vedoucího komunikaci ve skupině. Výcvik vychází z našich dlouholetých praktických zkušeností s facilitací a zahrnuje moderní poznatky z oblasti psychologie, kreativity a vedení lidí.

Proč učíme facilitaci?

Věříme, že lidé v organizacích mohou lépe využívat svůj potenciál. Chceme, aby mohli plně projevit své silné stránky, byli motivovaní, inovativní, aby pracovali se zápalem a chtěli občas udělat i něco navíc pro sebe i pro ostatní.
K tomu je důležitá efektivní spolupráce a ta silně závisí na způsobu, jakým lidé ve skupině komunikují.
Proto učíme facilitaci - metodu vedení komunikace směřující současně k vysoké efektivitě, porozumění a spokojenosti všech zúčastněných.

Komu je výcvik určený?

Výcvik je určený všem, kteří vedou různé typy setkání a kterým záleží na kvalitě komunikace ve skupině. Patří sem lidé ve vedoucích pozicích, manažeři, vedoucí týmů, majitelé společností, vedoucí pracovníci ve veřejné správě i dalších oblastech. A také lektoři, vývojáři, personalisté a řada lidí na volné noze.
U všech účastníků předpokládáme předchozí zkušenosti s vedením týmu nebo s facilitováním skupinové komunikace. Výcvik není určen začátečníkům, těm doporučujeme náš akreditovaný kurz "Ucelený základ facilitace".

Co se ve výcviku naučíte?

 • zapojit všechny přítomné a současně vést setkání efektivně
 • pracovat se skupinou, která se skládá z různorodých osobností
 • udržet účastníky pozorné a aktivní po celou dobu setkání
 • předcházet konfliktům a ty, které se objeví, konstruktivně řešit
 • dosáhnout stanovených výsledků v omezeném čase
 • zvládat souběh role facilitátora a role vedoucího
 • přirozeně používat klíčové komunikační dovednosti
 • využít potenciál dobrého úvodu a závěru setkání
 • vytvořit funkční design facilitovaného setkání a dobře se na něj připravit předem
 • řadu facilitačních technik použitelných v konkrétních situacích

Pro více podrobností o obsahu výcviku si stáhněte Podrobný popis v PDF.

Jaký je rozsah výcviku?

Výcvik se skládá ze šesti dvoudenních setkání (modulů), které se konají jednou měsíčně. V týdnech mezi jednotlivými moduly probíhá účastníci pracují samostatně nebo v malých skupinách na praktických úkolech.
Celý výcvik probíhá půl roku a jeho rozsah je 100 hodin.

Jak výcvik probíhá?

Řadu let se zabýváme tím, jak dobře vzdělávat lidi. Vycházíme z principů zkušenostně-reflektivního učení a kurzy samozřejmě vedeme pomocí facilitace. Díky tomu je výcvik efektivní, praktický a současně zábavný.
Využíváme modelové situace a jejich rozbory, praktický trénink dovedností, ukázky konkrétních facilitačních technik, reflexe a zpětné vazby, sdílení dobré praxe a zkušeností. Teorie ve výcviku najdete jen přiměřené množství, žádné nekonečně dlouhé prezentace vás nečekají.
Ve skupině vytváříme bezpečný prostor pro vzájemnou inspiraci a současně zachováváme individuální přístup. Proto jsme stanovili maximální velikost skupiny na 12 účastníků.
Pro lepší orientaci v tématu facilitace jsme vytvořili vlastní kompetenční model, který vám pomůže ujasnit si vaše silné stránky a určit oblasti pro váš rozvoj. Díky tomu na závěr jasně uvidíte, v čem a nakolik jste se během výcviku zlepšili.

Potřebujete se dozvědět víc?

Pro další podrobnější informace o výcviku si můžete zobrazit a stáhnout Podrobný popis v PDF.

S lektorem, obsahem výcviku a metodami, které používáme, se můžete seznámit prostřednictvím telefonické nebo online konzultace s lektorem Vojtou Bendou ZDE.

 

Příloha doplňující kurz Komplexní výcvik facilitace - 6 x 2 dny, 100 hodin

Příloha kurzu

Video doplňující kurz Komplexní výcvik facilitace - 6 x 2 dny, 100 hodin

Objednat účast na kurzu - Komplexní výcvik facilitace - 6 x 2 dny, 100 hodin
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je tři a čtyři ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.