Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2020

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Dodavatel

  Profil firmy na EduCity:
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  3874017
 • Lektor

 • Popis
  JUDr. Svatopluk Galočík - odborník na celní poradenství a problematiku intrakomunitárního plnění
  Ing. Ivana Langerová - daňová poradkyně, zkušební komisařka KDP ČR
  Ing. Marika Voženílková - specialistka na DPH
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město
 • Termín

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2020

Cíle kurzu

Na seminářích získáte hlubší vhled do problematiky DPH. Program bude upraven s ohledem na legislativní vývoj k datu konání semináře. Budete mít prostor pro diskuzi a výměnu zkušeností.

Určeno pro

Cyklus seminářů uvítají zkušení daňoví poradci, účetní a pracovníci ekonomických útvarů.

Obsah kurzu

1. seminář:
30. 9. 2020; 9:00–16:00 • Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2020 • Ing. Ivana Langerová
• obecná ustanovení a vymezení základních pojmů,
• daňové subjekty, obrat pro povinnou registraci, skupinová registrace,
• předmět DPH – tuzemská plnění,
• uskutečnění plnění a daňová povinnost u tuzemských plnění,
• jednotlivé typy daňových dokladů a jejich náležitosti,
• základ daně a její výpočet,
• oprava základu daně a daně, opravný daňový doklad,
• sazby daně, stavebnictví (§ 48 a § 49),
• osvobozená plnění bez nároku na odpočet,
• odpočet daně, jeho úprava a vyrovnání,
• zvláštní režimy včetně přenesení daňové povinnosti podle § 92a,
• daňové přiznání a kontrolní hlášení,
• ručení za nezaplacenou daň.

2. seminář:
1. 10. 2020; 9:00–16:00 • DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2020 • JUDr. Svatopluk Galočík
• dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů a pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11 (v určitých případech nemožnost nároku na odpočet daně),
• nová právní úprava u přemístěného majetku v § 4 odst. 5 – 7,
• místo plnění u poskytnutí služby podle §§ 9 – 10i, § 7 odst. 3 a služeb osvobozených,
• přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69,
• rozšířená povinná registrace osoby se sídlem v jiném členském státě, neregistrované k dani podle § 6c odst. 3,
• daňový doklad při vývozu zboží (33a),
• rozšířená povinnost při pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16),
• nová právní úprava dodání zboží v řetězci podle § 7,
• nová definice vývozu zboží podle § 66,
• nová definice při dodání zboží – režim skladu podle § 18,
• zavedení reverse charge při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku, plátci daně (§ 108 odst. 1 písm. d),
• novelizovaná ustanovení zákona o DPH z výše uvedené oblasti, platná pro rok 2020, podle legislativního stavu ke dni konání semináře.

3. seminář/workshop:
12. 10. 2020; 9:00–16:00 • DPH v příkladech – workshop • Ing. Marika Voženílková
TUZEMSKÁ PLNĚNÍ V ROCE 2020 (na všechna témata budou uvedeny praktické příklady).

Porušení povinnosti registrace k DPH, dopady do přiznání k DPH, otázka vystavení daňových dokladů s uvedením daně:
výpočet „ sdola“,
výpočet shora s dopadem do daně z příjmů a do účetnictví.
Řešení v případě režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a ZDPH.

Oprava základu daně a daně:
• uvedení v DAP a do kontrolního hlášení,
• vzor opravného DD, KH.

Nárok na odpočet – příklady na úpravu odpočtu, vyrovnání odpočtu:
• výpočet odpočtu daně v poměrné výši,
• odpočet daně v krácené výši,
• nárok na odpočet daně při registraci a deregistraci (jak je to s drobným majetkem? § 79a),
• úprava odpočtu u významných oprav – DD, DAP, zaúčtování.

INTRAKOMUNITÁRNÍ PLNĚNÍ
Dodání zboží v řetězci s jednou přepravou – význam prostřední osoby (prostředníka) příklady, grafy, judikatura, evropské právo.
Přemístění zboží plátcem v režimu konsignačního skladu do EU beze změny vlastnictví.
Přemístění zboží v režimu skladu podle § 18 (call-off sklad s posunem přechodu vlastnictví na kupujícího) – změny ve vykazování v DAP, SH.
Daňové doklady, zdůraznění základní povinnost vedení.
Evidence pro režim skladu dle novelovaného § 100a odst. 3 ve vazbě na Nařízení Rady, vzor. Příklady na porušení režimu skladu, s dopadem do účetnictví.
Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu – zpřísněné důkazní prostředky pro prokázání přepravy ve vazbě na Nařízení Rady.
Příklady na různé důkazní prostředky a jejich uznání.

Otázka vykazování záloh v různých případech – časté omyly nutno odlišit:
• záloha přijatá před dodáním zboží do EU (bez dopadu do DAP a SH),
• záloha přijatá před poskytnutím služby do EU – nutno vykázat v DAP i SH,
• záloha přijatá v režimu tuzemského reverse-charge – 92a ZDPH (bez dopadu do DAP),
• upozornění na přijaté zálohy od osoby povinné k dani, která je veřejnoprávním subjektem.

Komplexní příklad.

Dotazy a diskuze.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Kontaktovat firmu - 1. VOX a.s.

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je devět a šest ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

1. VOX a.s.

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.