ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  532511
 • Místo konání

 • Region:
  Plzeňský kraj
 • Adresa:
  Koterovská 16, 326 00 Plzeň
 • Cena *

 • Cena:
  8 950 Kč
 • Popis ceny:

Popis kurzu ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ)

ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ)
Obsahuje kompletní problematiku vedení podvojného účetnictví.
Obsah:
· právní problematika a personalistika - Obchod. zákoník, Občan. zákoník, Živnost.
zákon, zákoník práce, práv. předpisy o soc. zabezpečení a zdravot. pojištění,
základní výpočty mezd
· podstata účetnictví, účetní doklady, rozvaha, aktiva, pasiva
· Zákon o účetnictví, účtová osnova a předpisy související, účtování hmotného
a nehmotného dlouhodobého majetku, odpisy,
zásoby, oceňování zásob, pohledávky,
závazky, kapitál...
· účtování mezd, bankovní účty, zúčtovací vztahy, účtování nákladů a výnosů včetně
časového rozlišení, …
· účetní závěrka, inventarizace, uzavírání a otevírání účet. knih
· daň z příjmu právnických osob, daňové přiznání, DPH, ostatní daně
· ukázka vedení podvojného účetnictví na počítači.