Proaktivní zvládání stresu

 • Místo konání

 • Region:
  Plzeňský kraj
 • Adresa:
  alej Svobody 881/56, 32300 Plzeň
 • Termín

 • Termín zahájení:
  6.6.2023
 • Termín ukončení:
  7.6.2023
 • Cena *

 • Cena:
  2 500 Kč + 0% DPH
 • Popis ceny:

Popis kurzu Proaktivní zvládání stresu

Proaktivní zvládání stresu

Číslo akreditace: A2020/0793-SP/PC/PP/VP

Popis kurzu:

Cílem kurzu je zvýšení úrovně dovedností v oblasti zvládání zátěže, stresogenních situací, prohloubení sebereflexe a schopnosti analýzy s využitím zdrojů zvládání stresu. Účastníci budou seznámeni se základními pojmy z problematiky stresu, s projevy stresu, dopady stresu a reakcemi na stresové situace. Důraz bude kladen na specifické situace, které mohou stres způsobovat.

Využity budou techniky interaktivního prožívání, modelových situací, komunikační a psychologické hry. V druhém dni budou účastníci seznámeni s různými strategiemi a technikami, které vedou k zvládání stresu a stresogenních situací. Důraz bude kladen na nácvik konkrétních technik a možnosti zvládání stresu. Budou využity techniky relaxace, meditace, práce s dechem, pohybem a energetizační techniky.

Co mi kurz přinese:

 • Zvýšíte svou úroveň znalostí v oblasti zvládání zátěže a stresogenních situací.
 • Prohloubíte si schopnosti analýzy a sebereflexe.
 • Naučíte se využívat techniky pro zvládání stresu.
 • Seznámíte se s pojmy z problematiky stresu a jeho zvládání.
 • Získáte teoretické znalosti, které si ověříte praktickým nácvikem.
 • Naučíte se různé techniky, které povedou k zvládání stresogenních situací.

Délka: 16 hodin teoretické výuky

Forma studia: prezenční

Způsob ukončení studia: Závěrečný písemný test

Komu je kurz určený?

 • Pracovníkům v sociálních službách
 • Sociálním pracovníkům
 • Vedoucím pracovníkům sociálních služeb
 • Neformálním pečovatelům

Vstupní předpoklady: žádné

Program nebo obsah:

 • Úvod
 • Vysvětlení základních pojmů
 • Projevy stresu
 • Stresové situace
 • Reakce na zátěž
 • Techniky k zvládání stresu
 • Relaxace
Objednat účast na kurzu - Proaktivní zvládání stresu
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je tři a jedna ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.