Marketing

 • Místo konání

 • Region:
  Plzeňský kraj
 • Adresa:

Popis kurzu Marketing

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: 63-41-N/03 MARKETING

OBOR  VZDĚLÁNÍ:

63-41-N/..  EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
DOSAŽENÝ STUPEŇ VZDĚLÁNÍ VYŠŠÍ ODBORNÉ
ZPŮSOB UKONČENÍ: ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (absolutorium)
CERTIFIKACE: DIPLOM VOŠ S PROFESNÍM TITULEM "DIPLOMOVANÝ SPECIALISTA" V OBORU
DÉLKA STUDIA: 3 ROKY
FORMA STUDIA: DENNÍ
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ: 1. kolo 25. 6. 2012, 2. kolo 23. 8. 2012
UČEBNÍ PLÁNY:(pdf)

pro školní rok 2011/12 platí pro 3.ročník (dobíhající obor)

pro šk. rok 2011/12 platí pro 1. a 2. ročník (nově akreditovaný obor)Studium určeno absolventům gymnázií a středních odborných škol. Výuku odborných předmětů tohoto oboru převážně zajišťují vybraní odborníci Obchodní akademie v Plzni, učitelé VOŠ Plzeň a odborníci z praxe.

PROFIL ABSOLVENTA VYŠŠÍHO ODBORNÉHO STUDIA

Výběr, skladba i průběh celého studia směřuje ke komplexním znalostem a dovednostem v oboru Marketing, neboť konkrétní uplatnění našich absolventů je velmi široké.

Základem jsou vzájemně propojené či na sebe navazující znalosti z předmětů odborných a profilačních, které jsou podpořené znalostmi a dovednostmi z předmětů všeobecných.

Student tak může nabídnout odbornost, znalost jazyků, informačních technologií, komunikativní dovednosti, samostatnost, tvořivost, schopnost učit se nové věci a všeobecnou úroveň osobnosti, jejíž formování je nedílnou součástí studia.

Užší profilaci dle zájmů studentů a aktuálních požadavků trhu práce umožňují volitelné předměty ve 3. ročníku (Manažerské aplikace, Marketplace, Řízení osobního rozvoje, Příprava projektů, Informační systém, Marketingová komunikace)

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje:

 • znalost dvou světových jazyků s orientací na praktickou komunikaci a znalosti odborné terminologie z oboru
 • znalost a schopnost prakticky uplatnit zásady správné komunikace v mezilidských vztazích a ve vztazích k zákazníkům, klientům apod.
 • pochopení nutnosti a správnosti zákonného, morálního a etického chování jednotlivců i firem
 • pochopení nutnosti celoživotního vzdělávání, schopnost učit se nové věci, tvořivý přístup k řešení problémů
 • schopnost efektivně diskutovat, argumentovat, vyslechnout jiný názor, učinit závěry

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje:

 • obecná orientace na praktické znalosti a dovednosti
 • schopnost výběru, třídění a analýzy dat
 • schopnost vytvářet alternativní řešení problémů a realizovat vybraná řešení s následnou kontrolou realizace
 • znalost problematiky marketingu s dovedností uplatnit nástroje marketingového mixu v reálném životě firem
 • znalost právního prostřední a základních právních norem
 • znalosti v oblasti ekonomiky podniku tj. účetnictví, finanční řízení, daňová problematika, se schopností řídit firmu v těchto oblastech
 • znalosti z oblasti výzkumu trhu pro potřeby rozhodování v oblasti řízení firmy a marketingu
 • znalost moderního software, využití internetu a informačních technologií

Možnosti uplatnění absolventa

Absolventi se mohou uplatnit ve firmách výrobních, obchodních i z oblasti služeb jak v soukromém, státním nebo neziskovém sektoru. Studenti jsou připraveni pro funkce marketingových pracovníků, vedení marketingového oddělení, organizování a řízení marketingových projektů, práce v reklamních a mediálních agenturách, poradenství v oboru apod. a jsou schopni zastávat manažérské funkce.

Organizace školního roku

 • V každém období je 16 výukových týdnů, 1 náhradní a 3 týdny zkouškového období.
 • Ve 2. ročníku v letním období je 8 týdnů výuka a 8 týdnů souvislá praxe.
 • Ve 3. ročníku v letním období probíhá souvislá praxe, výuka je pouze jeden den v týdnu.
 • Ve 3. ročníku v letním období je 14 výukových týdnů.
Objednat účast na kurzu - Marketing
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je šest a devět ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.