Přípravný kurz k získání odborné způsobilosti fyzických osob k plnění úkolů v prevenci rizik

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  1866577
 • Místo konání

 • Region:
  Pardubický kraj
 • Adresa:
  Nám. Republiky 2686, Pardubice
 • Termín

 • Od – do:

  8:00 - 15:45 h.

 • Doba trvání:
  3 dny
 • Cena *

 • Cena:
  4 990 Kč bez DPH
 • Popis ceny:
  bez DPH

Popis kurzu Přípravný kurz k získání odborné způsobilosti fyzických osob k plnění úkolů v prevenci rizik

zakončený akreditovanou zkouškou MPSV podle zákona č.309/2006 Sb.

Zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance. Návod pro zaměstnance k zajištění činnosti odborně způsobilých osob, jejich počet a úkoly jsou uvedeny přímo v zákoně č. 309/2006 Sb.

Cíle:

Třídenní kurz je určen bezpečnostním technikům a odborně způsobilým osobám, které splňují předepsané kvalifikační předpokjlady a které jsou pověřeny vedením organizace k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti BOZP.

Lektorský tým kurzu je sestaven z pracovníků Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové.

Obsah:

 • organizace kontroly bezpečnosti práce a pracovně právních vztahů
 • ukázky šetření pracovních úrazů
 • legislativa
 • právní předpisy pro BP na pracovišti, organizace práce, pracovní postupy
 • teorie vyhledávání rizik
 • prevence pracovních rizik - vyhledávání, hodnocení, úrazy, nemoci z povolání
 • procvičování ústních zkušebních otázek