Kvalifikační kurz k získání odborné způsobilosti fyzických osob k plnění úkolů v prevenci rizik

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  1866567
 • Místo konání

 • Region:
  Pardubický kraj
 • Adresa:
  Nám. Republiky 2686, Pardubice
 • Termín

 • Od – do:

  8:00 - 15:45 h.

 • Počet vyučovaných hodin:
  74
 • Cena *

 • Cena:
  12 990 Kč bez DPH
 • Popis ceny:
  bez DPH

Popis kurzu Kvalifikační kurz k získání odborné způsobilosti fyzických osob k plnění úkolů v prevenci rizik

zakončeno akreditovanou zkouškou MPSV podle zákona č. 309/2006 Sb.

Zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance. Návod pro zaměstnance k zajištění činnosti odborně způsobilých osob, jejich počet a úkoly jsou uvedeny přímo v zákoně č. 309/2006 Sb.

Cíle:

Absolventi kurzu získají ucelený, komplexní přehled v dané problematice a budou tak připraveni k vykonání akreditované zkoušky MPSV podle zákona č. 309/2006 Sb.

Rozsah kurzu:

Devítidenní kurz je určen bezpečnostním technikům a odborně způsobilým osobám, které splňují předepsané kvalifikační předpoklady a které jsou pověřeny vedením organizace k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti BOZP.

Lektorský tým kurzu je sestaven z pracovníků Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové.

Absolvent získá teoretické znalosti a praktické dovednosti, potřebné pro svoji činnost.

Odborně způsobilá osoba je v podniku pro vedoucí pracovníky tak i pro zaměstnance poradcem, metodikem, kontrolorem, organizátorem i koordinátorem. Zpracovává a vede dokumentaci BOZP, provádí školení zaměstnanců, vyhledává, identifikuje a hodnotí rizika, stanovuje postup pro prevenci a odstranění rizik a navrhuje opatření.