Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2023 a v roce 2024 a změny vyplývající z konsolidačního balíčku účinné od 1.1.2024 - ON-LINE

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Lektor

 • Popis
  Ing. Vlastimil Bachor - dlouholetý vedoucí pracovník oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na daň z příjmů právnických osob, který se podílel na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev
  Ing. Václav Benda - BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH
  Ing. Petr Ryneš - auditor, ved. pracovník firmy EURO - Trend Audit, a.s.
 • Místo konání

 • Region:
  ONLINE
 • Adresa:
  on-line,
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2023 a v roce 2024 a změny vyplývající z konsolidačního balíčku účinné od 1.1.2024 - ON-LINE

Účastníci semináře budou v rámci všech tří bloků informování také o rozsáhlých změnách vyplývajících z konsolidačního balíčku s účinností od 1. 1. 2024.
* ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY – výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání semináře. Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí:
- základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
- vymezení obratu a registraci plátců v roce 2023 a 2024,
- sazby daně v roce 2023 a změny od 1. 1. 2024,
- navazující dopady změn sazeb daně na vyúčtování záloh, opravu základu daně a opravu výše daně,
- odpočet daně v roce 2023 a 2024, včetně omezení odpočtu u vybraných osobních automobilů od 1. 1. 2024,
- správa daně v tuzemsku, včetně podávání daňových přiznání a kontrolních hlášení v roce 2023 a 2024,
- evidence o přeshraničních platbách a jejich příjemcích od 1. 1. 2024.
- Další aktuální problémy při aplikaci zákona o DPH.
* ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB - obsahem této části semináře budou aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob (nejen obchodních společností a družstev) pro správné stanovení daně za zdaňovací období započaté v roce 2023 a informace o změnách od zdaňovacího období započatého v roce 2024, a to zejména:
- Informace k vývoji legislativy, zejména ke změnám v oblasti zdanění příjmů v rámci konsolidačního balíčku veřejných financí
- Nový Pokyn D-59 pro správné stanovení základu daně od r. 2023
- V detailu a příkladech k úpravám výsledku hospodaření pro účely zjištění základu daně z příjmů
- Komplexní inventura vztahu pronajímatele a nájemce, kdy nájemce provedl technické zhodnocení
- Vybrané Interpretace NUR také optikou judikaturyNezapomeneme ani na zajímavé judikáty a příspěvky na KV KDP
* PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE – výkladová část k účetnictví se bude věnovat vybraným otázkám sestavení účetní závěrky za rok 2023, změnám v účetnictví (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů, případně nový zákon o účetnictví) s vazbou na sestavení účetní závěrky za rok 2023 a s přihlédnutím ke změnám daňových předpisů a předpisům upravujících obchodní právo. Výklad bude zaměřen zejména na:
- Informace k vývoji legislativy, zejména ke změnám v oblasti účetnictví a případné vazby na daň z příjmů v rámci konsolidačního balíčku veřejných financí, zejména
-
* vedení účetnictví v cizí měně
-
* odložená daň
-
* vymezení ukazatele čistého obratu
-
* zprávy o udržitelnosti a zpráva o daních z příjmů a jejich audit
- vybraná ustanovení zákona o účetnictví platného pro rok 2023 (například kategorizace účetních jednotek a konsolidačních skupin, definování a stanovení účetních povinností, účetní výkazy a změny v účetní závěrce, oceňování a vykazování vybraných aktiv, rezervy a další odhady v účetnictví, apod.),
- změny v prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví a v českých účetních standardech platné od roku 2024,
- vybrané problémy při sestavení a zveřejňování účetní závěrek,
- další účetní aktuality a informace ke změnám v účetní legislativě (nový zákon o účetnictví).Při výkladu aplikací jednotlivých zákonů bude postupováno podle prezentací, která budou posluchačům promítány přes dataprojektor, výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů.
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Kontaktovat firmu - Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a čtyři ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

Platónova 11, 143 00 Praha 4

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.