ZVLÁDANIE ŤAŽKÝCH TELEFONICKÝCH ROZHOVOROV

Popis kurzu na míru ZVLÁDANIE ŤAŽKÝCH TELEFONICKÝCH ROZHOVOROV

Cieľ kurzu:

 • Naučiť účastníkov profesionálne a zákaznícky orientovanými technikami zvládať konfliktné a záťažové situácie v telefonických rozhovoroch.
 • Naučiť účastníkov efektívne viesť a ukončiť rozhovor so zdĺhavo komunikujúcim zákazníkom.
 • Precvičiť v rámci modelových scénok praktické komunikačné situácie.
 • Rozvinúť schopnosti pracovníkov potrebné k zvládaniu stresu a stresových situácií.
 • Nacvičiť si relaxačné a ukľudňujúce techniky.

Kurz je určený pre operátorov Call centier, ako aj pre všetkých, ktorí potrebujú na vysokej profesionálnej úrovni komunikovať so zákazníkom v napätých situáciách pomocou telefónu.

Obsah a štruktúra kurzu:

Profesionálna telefonická komunikácia ( rýchle zjednotenie znalostí účastníkov )

 • verbálna komunikácia – aktívne počúvanie
 • technika vysvetľovania, technika kladenia otázok, technika parafrázovania
 • pozitívne formulácie, formulácie orientované na zákazníka

Ťažké situácie v kontakte so zákazníkom a ich profesionálne zvládnutie

 • zvládanie nahnevaného zákazníka, jeho emócií
 • zvládanie vlastných emócií
 • riešenie neoprávnených reklamácií
 • vybrané asertívne techniky
 • vedenie a uzavretie rozhovoru so zdĺhavo komunikujúcim zákazníkom

Typy správania zákazníkov

 • identifikácia typu správania sa zákazníka
 • prispôsobenie komunikácie jednotlivým typom správania

Zvládanie stresu

 • ako spoznáme svoje stresové reakcie (prejavy stresu)
 • stres alebo záťaž
 • vyrovnávanie sa so stresom
 • preventívne ukľudňujúce cvičenia a techniky vhodné pre využitie pri práci v CC

Tréning modelových rozhovorov z praxe účastníkov

Viac informácií o našich kurzoch nájdete na www.fbe.sk.

Kontaktovat dodavatele kurzu na míru
Jméno
Společnost
Pozice ve firmě
E-mail
Telefon
Text
Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a sedm ? Součet zapište číslicemi.
*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.