TECHNIK KVALITY 21. století

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity (předchozí).
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    2081952

Popis kurzu na míru TECHNIK KVALITY 21. století

Cíl kurzu:

Účastníci kurzu si procvičí všechny základní nástroje, techniky a postupy kvality. Hlavním cílem je umět stanovit kontrolní plán tak, aby na výrobek nepřišly žádné reklamace. Technici kvality musí umět analyzovat a řešit problémy týkající se kvality tak, aby se už neopakovaly. Technik kvality rozumí všem prvkům systému kvality, umí ostatním vysvětlit jejich význam, přínos a pomáhá s jejich úspěšnou aplikací. Chceme být hrdí na svoji práci. Pomáhat zákazníkům, firmě a spolupracovníkům.

Cílová skupina:

Kurz je určený především pro pracovníky středního a nižšího managementu a odborným pracovníkům v oblasti managementu kvality (mistři, vedoucí týmu, inspektoři kvality apod.), jejichž úlohou je plánovat, analyzovat, garantovat kvalitu a zlepšovat kvalitu výrobku. Kurz je velkým poučením a inspirací pro každého manažera a technického pracovníka firmy, která chce konkurovat kvalitou.

Obsahová náplň:

− Postavení kvality v dnešním podnikatelském prostředí
− Kvalita výrobku
− Kontrola výrobku měřením, proměnlivost, histogram
− Gaussovo rozdělení
− Rozdíl mezi „vyrobenou“ a „vykontrolovanou“ kvalitou
− Indexy způsobilosti procesu, stroje a měřidla
− SPC měřením
− Statistická přejímka porovnáváním
− DOE
− Riziko vadného výrobku
− Kontrolní technologie
− QFD, určení kritických znaků výrobku
− Analýza vad, určení kritických závad výrobku
− Kontrolní plán se zárukou na kvalitu výrobku
− FMEA procesu
− Metodiky a nástroje zlepšování
− Ishikawův diagram, FTA, 5 WHY, 8D-Report
− Základy systému řízení kvality
− Audity kvality
− Úvod do štíhlé výroby
− Závěrečný test