Technické kurzy

Technické kurzy - Výpis školení a kurzů na míru

Výpis 150 - chcete vidět všech 46532 kurzů zaregistrujte se
Určeno pro pracovníky zabývající se řízením provozních činností v průmyslových podnicích, pro vedoucí provozů a dále pro pracovníky, kteří se…
Určeno pro kalkulanty a techniky strojírenských firem. Cíl: * Seznámit účastníky s jednoduchými v praxi ověřenými metodami pro výpočty norem…
Účastníci akademie absolvují odborné bloky výuky z oblasti přípravy, řízení a plánování výroby, řízení jakosti, údržby a bezpečnosti práce, znalosti…
Nezbytností pro úspěšné fungování firmy je znalost základních legislativních požadavků na řízenou metrologii a zároveň i požadavků managementu kvality…
Skutečné zlepšování se děje každý den Hledáte způsob, jak motivovat každého jednotlivce pro zlepšování? Jak se posunout od stížností k návrhům na…
Prázdný záznam o nehodách není dílem osudu, ale výsledkem úsilí vedoucího Nedaří se vám zapojit vedoucí pracovníky do pravidelné kontroly…
Cíl kurzu: Naučit a procvičit techniky a postupy pro zajímavé a úspěšné prezentace před skupinou.  Prezentace není pouze vystoupení za řečnickým…
Hledáte? KOUČOVÁNÍ - efektivní manažerské vedení ... hledejte ZDE » INDIVIDUÁLNÍ KOUČINK ... pokračujte dále »   Osobní koučink je ideální…
Kurz lze realizovat prezenční i online formou. Jak využít prvky agilního řízení v současné době i v neagilně řízených firmách. Rozsah: 2 x 1,5 hod…
ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (z Accord Dangereuses Route), ukládá podmínky přepravy nebezpečného nákladu…
Jedná se o komplexní školení pro pracovníky v bezpečnostní sféře soukromého i veřejného sektoru. Kurz se skládá z rozsáhlého cvičení první pomoci…
Kurz je určen uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání v oblasti strojírenství jako obsluha CNC obráběcího stroje. Cílem kurzu je naučit…
Kurz je určen uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání v oblasti práce s motorovou řetězovou pilou (jak elektrickou, tak benzínovou) a…
Organizace poznávají, že je čím dál tím obtížnější udržet neustále dražší IT systémy v souladu s rychle se měnícími business potřebami. Tento problém…
Kurz probírá problematiku testování softwarových aplikací a je akreditován organizací ISTQB (International Software Testing Qualificaton Board…
Určeno Pracovníkům marketingových oddělení firem a vrcholovému managementu Cíl Seminář dává odpovědi na otázky co je internet marketing, jaké formy…
  Seznámení s metodikou 5S. Stanovení standardů a zodpovědností. Seznámení se s jednotlivými 5S kroky. Vizualizace. Výběr pracoviště v…
LEAN ACADEMY - Lean Junior - 10 seminářů = 10 různých firem! Lean Academy je komplexní prakticky zaměřené studium – od začátečníků až po experty.…
Lean Academy je komplexní prakticky zaměřené studium – od začátečníků až po experty. Každý jeden praktický seminář se koná v jiné partnerské…
Po dohodě je možné vytvořit školení zcela individuální a tzv. "na míru" klientovi, dle jeho potřeb a požadavků.
Cílová skupina:  Manažeři, vlastníci firem, ředitelé, vedoucí oddělení, specialisté, úředníci atd.  Proč kurz chtít:  chci mít základní povědomí…
Zaměření: účastník kurzu "Analýza systému měření - MSA" odhalí princip a význam analýzy měřícího systému podle příručky AIAG MSA. Naučí se stanovit…
Zaměření: na kurzu "Auditor integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)" získáte ucelený přehled týkající se problematiky EMS, managementu…
Pro koho je trénink určen? Program je určen zaměstnancům, jejichž pracovní náplň zahrnuje návštěvy u zákazníků a vyřizování jednoduchých i…
Délka kurzu 1 den (9 – 17h)   Řeší vaše firma tyto agilní oříšky? > Přešel/přechází váš tým na agilní vývoj a testerům to “nesedlo”?   > Vývojový …
Řeší vaše firma tyto testerské oříšky? > Nabíráte testery nebo je rekvalifikujete z jiných pozic? > Proč ztrácet čas zaškolováním, vaši zkušení…
Školení je určeno:      pro pracovníky oddělení řízení výroby, pro pracovníky obchodních oddělení, technologie a technické přípravy výroby a…
Školení je určeno:        pro pracovníky obchodních oddělení, technologie a technické přípravy výroby a samozřejmě pro pracovníky okruhu…
Cílem kurzu je prohloubení právního vědomí posluchačů v oblasti pracovního práva. Pozornost bude věnována základním znalostem praktických postupů při…
Při zájmu více účastníků (zpravidla 15-20) uspořádáme seminář v prostorech objednávající organizace (firmy) kdekoli v ČR - možnost dohody i více…
Při zájmu více účastníků (zpravidla 15-20) uspořádáme seminář v prostorech objednávající organizace (firmy) kdekoli v ČR - možnost dohody i více…
Charakteristika a cíl: V nových ekonomických podmínkách si stále více lidí uvědomuje potřebu nového přístupu k lidskému potenciálu - lidským zdrojům.…
Po dohodě je možné vytvořit školení zcela individuální a tzv. "na míru" klientovi, dle jeho potřeb a požadavků.
Pro ucelené skupiny cca 10 zájemců (například pro firmy s větším počtem odborných zaměstnanců) zajistíme školení, případně i zkoušky v mimořádném…
Modulový systém vzdělávání v požární ochraně umožňuje výběr vzdělávání zaměstnanců v oblasti požární ochrany přiměřeně k jejich pracovnímu zařazení.…
Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě…
* rekvalifikační 120-ti hodinový s celostátně platným osvědčením. Všechna uvedená školení jsou zakončena přezkoušením nebo předepsanou státní…
Podmínky pro absolvování školení: praxe tech. směru: VŠ 1 rok, ÚSO 3 roky, SOU 10 let. Vyhovující zdravotní stav. Všechna uvedená školení jsou…
Připravíme zakázkové školení podle Vašich požadavků.
Připravíme zakázkové školení podle Vašich požadavků.
Odborní pracovníci ITECO provádí školení jeřábníků, vazačů a signalistů a zaškolí pověřenou osobu provozovatele.
jednodenní školení určeno jako úvod do problematiky pro vrcholové vedení - základní seznámení s obsahem souboru norem ČSN EN ISO 9000 - výklad…
jednodenní školení určeno pro představitele vedení pro jakost a vedoucí jednotlivých útvarů se základní znalostí problematiky - postupné kroky při…
programy zlepšování a úspor
FMEA. QFD, hodnotová analýza, DoE
Nabízíme kvalitní teoretickou a praktickou výuku našimi i externími profesionálními školiteli. Školení také provádíme v termínech i místech podle…
Nabízíme kvalitní teoretickou a praktickou výuku našimi i externími profesionálními školiteli. Školení také provádíme v termínech i místech podle…
Vzhledem k závažnosti problému, sjednocení názorů, vysvětlení požadavků a pojmů a objasnění metod měření, pořádáme v souladu s požadavky právních…
Pravidelná školení řidičů motorových vozíků, vystavování a prodlužování platnosti řidičských průkazů manipulační techniky
Popis: Seminář zaměřený na osvojení si nástrojů, tzv. 4 pilířů produktivity a porozumění koncepci totální produktivity a systémovému přístupu k jejímu…