Sociálně psychologický výcvik

Popis kurzu na míru Sociálně psychologický výcvik

(Sebepoznání, uvědomění a rozvíjení pozitivních sociálních dovedností při vytváření výkonných pracovních týmů a v jednání s lidmi)

* Osobnost (jednání, sociální vnímání, můj osobnostní profil, typologie, osobní síla)
* Komunikace (složky komunikace, smyslové vnímání, rozvíjení schopností, přesvědčivost)
* Řeč těla (významy, empatie, chyby v komunikaci, manipulativní komunikace, vlastní styl)
* Chování (psychologické zásady, vnímání ze strany druhých, modely jednání, uvědomění)
* Jednání (interakce, naslouchání, sdělování, dialogy, skupinové jednání, řešení konfliktů)
* Týmová spolupráce (synergie, sdílení, týmový efekt, naslouchání a účinná komunikace)
* Relaxace (duševní zatížení, kondice, relaxační techniky, fyzická a psychická relaxace)

Organizační charakteristika kurzů:
Kurzy jsou organizovány jako tréninkové, s aktivním nácvikem technik a dovedností, s využitím videozáznamů a zpětné vazby. Pracovní sešity. Program může být upřesněn podle konkrétních požadavků firmy. Termíny realizace kurzů se přizpůsobí potřebám času a místa objednatele. Kurzy jsou vhodné pro ucelené skupiny pracovníků firem.

Způsob realizace:
V místě objednatele nebo v prostorách zajištěných dodavatelem.

Cenové podmínky:
Výhodné smluvní ceny.
Kontaktovat dodavatele kurzu na míru
Jméno
Společnost
Pozice ve firmě
E-mail
Telefon
Text
Kontrola proti spamu. Kolik je deset a pět ? Součet zapište číslicemi.
*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.