Řízení nákladů - náklady podniku můžeme skutečně řídit

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    60028

Popis kurzu na míru Řízení nákladů - náklady podniku můžeme skutečně řídit

* Cíl: kurs je koncipován tak, aby každý účastník zlepšil své osobní podnikatelské a manažerské znalosti a dovednosti. Kurs je orientován tak, že podporuje účelové a vynakládání nákladů, takže umožňuje měřit účelnost tohoto vynakládání. Tato účelnost je měřena očima zákazníka, tj. jak se vynakládání/šetření nákladů odráží v ceně resp. tržbách.

* Poslání: získání přehledu o problematice řízení nákladů. Absolventi kursu budou schopni samostatně provádět rozpočty a zákaznicky orientované "ex post" - kalkulace nákladů.

* Program je určen pro top i střední management a vedoucí ekonomických útvarů podniků prakticky všech velikostí. Pro absolvování kursu se nepředpokládají žádné speciální finanční, právní, účetní ani managerské znalosti. Pouze v případě 3 denního provedení s konstrukcí nákladových matic se předpokládá všeobecná znalost ovládání tabulkového kalkulátoru EXCEL. Předpokladem pro implementaci metod se kterými se účastníci kursu seznámí, je dobře strukturovaný trh, na kterém firma klienta operuje. Pro tuto segmentaci a vyhodnocování jednotlivých segmentů máme k dispozici samostatný modul "Hodnocení segmentů trhu", o který může být tento kurs snadno rozšířen (toto rozšíření představuje cca půl den navíc). V případě provedení "in company" je možné na základě konkrétních požadavků a přání klienta kurs na zakázku speciálně upravit pro tuto příležitost. V tomto případě se doporučuje úpravy připravit po dohodě a ve spolupráci s finančním nebo obchodním ředitelem klienta.

* Provedení: 1denní kurs přednášek, 2 denní kurs s řešením příkladu, 3 denní kurs s osvojením konstruování nákladových matic.

* Metoda práce: v případě 3 denního "in company" provedení se předpokládá i práce s PC v tabulkovém kalkulátoru EXCEL.