Řízení lidských zdrojů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity (předchozí).
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    3615092

Popis kurzu na míru Řízení lidských zdrojů

Cílem kurzu je je vytvoření a osvojení si ucelené představy o principu řízení lidských zdrojů, o významu lidského potenciálu a jeho rozvoje pro zvýšení konkurenceschopnosti korporace a o významu a úkolech leadershipu.

Obsah kurzu

 

  • Řízení lidských zdrojů (LZ) - seznámení se základními pojmy a vztahovým rámcem problematiky řízení lidských zdrojů, strategie řízení LZ – teorie, východiska a principy strategického řízení LZ, organizační kultura a řízení změn

  • Plánování a stanovení cílů lidských zdrojů, vnější a vnitřní formování pracovní síly – trendy v oblasti získávání a výběru pracovníků, vzdělávání a rozvoj pracovníků, motivace pracovníků a řízení pracovního výkonu, odměňování pracovníků

  • Zaměstnanecké a pracovní vztahy, moderní leadership a management

Délka kurzu

16 hodin

Organizace výuky

2 × 8 vyučovacích hodin
v naší učebně/ve firmě

Lektorský tým

Mgr. Jiří Moskala, MPA,

Mgr. David Kryštof, Ph.D., ACC

Mgr Stanislav Loskot, MBA