Prezentační univerzita

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    465264

Popis kurzu na míru Prezentační univerzita

Prezentační univerzita je ucelený tréninkový program, který…
• Vám přinese odpověď na otázky, jak vhodně prezentaci připravit a jak ji zajímavě a prakticky vést,
• Vás připraví na obratné zvládnutí obtížných a neočekávaných situací,
• Vás seznámí s novinkami v oblasti audiovizuální podpory (techniky),
• Vám poskytne prostor pro výměnu zkušeností s ostatními účastníky, pro které jsou prezentace   součástí jejich pracovní náplně.

Komu je trénink určen
Kurz využijí manažeři, obchodní zástupci, specialisté, lektoři a všichni ti, kteří potřebují přesvědčivě a efektivně prezentovat.

Metody
PŘED VLASTNÍM TRÉNINKEM:
• E-learningové testy: (Test osobnosti a test prezentačních dovedností. S výsledky se pracuje v průběhu kurzu)

V PRŮBĚHU TRÉNINKU:
• Brainstorming a diskuse: (Např. na téma „Jak vytvořit správnou image prezentátora“)
• Případové studie: (Analýza budoucího auditoria; Zpracování scénáře prezentace)
• Videotrénink: (Praktické procvičování gestikulace, práce s hlasem apod..)
• Simulační cvičení: (Předvedení připravené prezentace, záznam, projekce, zpětná vazba)

PO TRÉNINKU:
• Konzultace: (prostřednictvím webu, e-mailu)

Náplň kurzu
PREZENTAČNÍ UNIVERZITA I – 2 dny
• Osobnost prezentátora (Sebereflexe a reflexe potřeb účastníků; Jak posilovat charisma a svoji autoritu? Zvládání trémy)
• Forma prezentace (Jak způsobem a formou podání učinit obsah zapamatovatelným – mimika, gesta, postoj, práce s hlasem)
• Jak připravit obsah (Definování cíle, zpracování koncepce a scénáře, metody strukturování do logických celků)
• Proč a jak udělat prezentaci interaktivní (Je pozornost auditoria „trvale udržitelná“?  Způsoby zapojování účastníků)

PREZENTAČNÍ UNIVERZITA II – 2 dny
• Jak využít prostředky interakce (brainstorming, skupinové diskuse, případové studie. Motivace účastníků prezentace)
• Překonávání obtížných situací (Jak reagovat na vyrušování, nepozornost, nepříjemné otázky a námitky účastníků)
• Audiovizuální podpora (Jak využít moderní AV techniku k posílení pozornosti a zapamatování dané prezentace)

Cena: 18 200,- Kč (+ 19% DPH)/osoba

Termíny:
I. část 12. - 13. 2.
II. část 12. - 13. 3.