Právo a legislativa

Právo a legislativa - Výpis školení a kurzů na míru

Výpis 150 - chcete vidět všech 45219 kurzů zaregistrujte se
Cíl: Osvojit si základní poznatky z komerčního a občanského práva. Obsah : Právní aspekty podnikání fyzické osoby a právnické osoby podle…
Cíl: Výklad Zákoníku práce doplněný hlubším vysvětlením dané problematiky pro snazší praktickou aplikaci. Obsah : Pracovněprávní předpisy, způsoby…
Obsah: * Dopad nálezu Ústavního soudu na koncepci zákoníku práce – možnost odchylovat se od zákona a vazba na občanský zákoník (zásadní změna, která…
Obsah: * Práva a povinnosti podle zákoníku práce a zákona o dalších požadavcích na BOZP, prováděcí předpisy, nové nařízení vlády o podmínkách ochrany…
Je hodně metod a nástrojů, o kterých se hovoří. Není, ale mnoho nástrojů, které lze efektivně využívat v běžné praxi. Samotný název a popis metody…
Popíšeme si aktuální diskutované změny a popíšeme jejich praktický dopad do personálních oblastí. Novela zákoníku práce připravovaná v roce 2017…
Pracovněprávní dokumentace musí být v souladu se zákonnými požadavky a s potřebami společnosti Máte pracovněprávní dokumentaci zpracovanou tak, aby…
Hledáte? KOUČOVÁNÍ - efektivní manažerské vedení ... hledejte ZDE » INDIVIDUÁLNÍ KOUČINK ... pokračujte dále »   Osobní koučink je ideální…
Druh školení: školení je zaměřeno na veškerou evidenci spojenou se zaměstnáním pracovníků, na schopnosti přijímání a odhadu osobností při výběru…
Určeno pro personalisty, střední a vyšší management, podnikatele a konzultanty personálních agentur. Cíl Získat poznatky o současném trhu práce v ČR…
Cíl Získání a rozvoj praktických dovedností v komunikaci k předcházení a případnému řešení konfliktů, zvládání problémových situací, asertivní způsob…
Pro koho je kurz určen Kurz je určen jak pro čerstvé absolventy základního mediačního výcviku, kteří mají zájem své mediační dovednosti dále…
Situace z praxe: Firma potřebuje pro svůj rozvoj a růst nové zaměstnance. Hledáte je na inzerát. Životopisy uchazečů jsou sice pěkně napsány, ale…
Na základě specifických požadavků připravíme školení na míru. A to:   v prezenční nebo online formě ve formě klasického školení nebo…
Oblast zdravotnických prostředků je velmi specifickým technickým oborem v systémech managementu kvality.  V převážné míře jsou výsledky návrhu, vývoje…
Angličtina pro EU je určena studentům, kteří budou v kontaktu s pracovníky či dokumenty EU a potřebují si osvojit specifickou slovní zásobu používanou…
Specializované programy pro zhodnocení úrovně sociálních dovedností a zvolených manažerských kompetencí vybraných pracovníků nebo uchazečů o pracovní…
Po dohodě je možné vytvořit školení zcela individuální a tzv. "na míru" klientovi, dle jeho potřeb a požadavků.
Po dohodě je možné vytvořit školení zcela individuální a tzv. "na míru" klientovi, dle jeho potřeb a požadavků.
Cílová skupina: Workshop pro Managery, lídry, vedoucí týmů, vlastníky firem a také HR PROČ program chtít: - Chci se dozvědět, jak tuto agendu…
Proč outsourcovat v HR? Jaké činnosti a koho si vybrat a co tím získám? Bez přesných informací se nedá kvalifikovaně rozhodovat! Má Vaše HR jediný…
Program zaměřený na rozvoj budoucích personalistů a HR manažerů. Jak si vybudovat osobnost v obosru HR, jak se stát dobrým HR manažerem, jak se…
Obsah semináře: * Nemáte finance na náročné vzdělávání vašich zaměstnanců mimo firmu? * Máte vlastní odborníky, kterým pouze chybí pedagogická…
Obsah semináře: * Známe se ? * Umíme charakterizovat své silné i slabé stránky, svá očekávání i případné hrozby? * Naučíme-li se poznávat a hodnotit…
Školenie veľmi presne v tréningoch zabezpečuje získanie zručnosti v mediácii ako novej formy mimosúdneho vyrovnania trestných činov, pohľadávok a…
Zaměření: kurz "Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi" podrobně rozebírá požadavky zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a…
Zaměření: cílem kurzu "Ochrana ovzduší a vodní hospodářství" je získání informací o platných předpisech a povinnostech v ochraně ovzduší a vodním…
Stručný obsah: 4 hodiny:         Co jsou a nejsou lidská práva a odkud pramení                         Lidská osoba, důstojnost člověka, duchovní…
Jako jednu ze svých služeb nabízí Randls Training komplexní zajištění HR Akademie pro personalisty. Pracovníci HR se ve své praxi…
Obchodní zákoník Pracovní právo BOZP Kurzy první pomoci Daně Smlouvy Atd.
Zakázkové kurzy na míru na všechna témata kolem lidských zdrojů podle zadání klienta. Např.: Personalista v organizaci Personální práce a…
Cílem kurzu je objasnit posluchačům právní úpravy obchodních korporací, tedy obchodních společností a družstev, a to jak z hlediska obecných…
URČENO PRO: bezpečnostní techniky, managery na všech stupních, pracovníky malých a středních firem odpovědných za oblast BOZP. Kurz je složen z…
URČENO: kurz je určen všem podnikatelům, zaměstnavatelům a vyššímu managementu firem. PROGRAM: 1. Praktická aplikace povinností zaměstnavatele…
Spojení kurzů Personální pracovník a Mzdové účetnictví
Účastníci se naučí vše, co potřebují vědět a znát začínající personalisté, jako důležití pracovníci managmentu podniku, zajišťující jeho prosperitu…
Při zájmu více účastníků (zpravidla 15-20) uspořádáme seminář v prostorech objednávající organizace (firmy) kdekoli v ČR - možnost dohody i více…
Po dohodě je možné vytvořit školení zcela individuální a tzv. "na míru" klientovi, dle jeho potřeb a požadavků.
Po dohodě je možné vytvořit školení zcela individuální a tzv. "na míru" klientovi, dle jeho potřeb a požadavků.
možnost uspořádání kurzů přímo ve Vaší firmě, provedeme i kombinace různých kurzů dle potřeb
Připravíme zakázkové školení podle Vašich požadavků.
Základem úspěchu každého manažera je, jaké míry se dokáže obklopit schopnými lidmi a tyto lidi vést, řídit, motivovat , vzdělávat a vytvářet jim…
Kurz je zaměřen na řízení lidských zdrojů v procesně orientované firmě. Ukazuje praktické způsoby řízení způsobilostí ve vazbě na cíle a normy…
Naše společnost nabízí především tzv. uzavřené kurzy připravené na míru jednotlivým zákazníkům. Kurzy připravujeme pro skupiny do 15 účastníků. Z…
Naše společnost nabízí především tzv. uzavřené kurzy připravené na míru jednotlivým zákazníkům. Kurzy připravujeme pro skupiny do 15 účastníků. Z…
Jednodenní výcvikový kurz je přizpůsoben jako vzdělávací a tréninková podpora začleňování nových pracovníků do podniku. Je zaměřen na klíčové oblasti,…
Jednodenní kurz, určený pro pracovníky personálních útvarů. Bude veden interaktivním způsobem. Po úvodních informacích bude přistoupeno k zajišťování…
K jednotlivým tématům nabízíme jednodenní semináře i vícedenní kurzy. V případě vícedenních kurzů spolupracujeme se Svazem účetních Olomouc a nabízíme…
K jednotlivým tématům nabízíme jednodenní semináře i vícedenní kurzy. V případě vícedenních kurzů spolupracujeme se Svazem účetních Olomouc a nabízíme…
školení dle požadavků