Pracovní právo

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity (předchozí).
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    3615089

Popis kurzu na míru Pracovní právo

Cílem kurzu je prohloubení právního vědomí posluchačů v oblasti pracovního práva. Pozornost bude věnována základním znalostem praktických postupů při aplikaci pracovně právních předpisů v podnikatelské a zaměstnanecké praxi.

Obsah kurzu

 

  • Základní zásady a principy pracovněprávních vztahů, vznik, zánik a změny pracovněprávních vztahů, základní povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele

  • Rovného postavení zaměstnanců a rovného zacházení se zaměstnanci, odměňování, vzdělávání zaměstnanců, odpovědnost v pracovním právu

  • Řešení pracovně právních sporů, aktuální otázky pracovního práva

Délka kurzu

8 hodin

Organizace výuky

dle aktuálních termínů

Lektorský tým

Mgr. Lukáš Stoček