Obchodní zástupce

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    44424

Popis kurzu na míru Obchodní zástupce

Délka trvání: 8 hodin
Doba výuky: PC: 8,00 - 15,15 hodin (výuková hodina 45 min., polední přestávka)
Zaměření: pro zájemce o práci v obchodní činnosti. Školení je koncipováno jako kombinace výkladu, diskuse a nácviku modelových situací. Je zaměřeno na oslovení zákazníka, argumentaci, odlišení a základní strategii kontaktu zákazníka.
Počet účastníků v kurzu: do 20
Výukové materiály: testy, vlastní listy

Obsahová náplň kurzu:
? Nabídka zboží a služeb - kdo je Váš obchodní partner
? Vliv zpracovatelů vstupních služeb na obchodního partnera - odběratele
? Příklady situací
? Minibrainstorming
? Způsob uvažování investorů - velké firmy i malí zákazníci
? Formy a obsah nabídky - odlišení
? Načasování nabídky - kdy nabídku prezentovat
? Příklady situací
? Pokračování minibrainstorming
? Taktika jednání a argumentace, nonverbální komunikace (kamera a konfrontace vlastního úsudku a skutečnosti) - cvičení
? Shrnutí poznatků, shrnutí závěrů minibrainstormingu

výklad lektora - cca 1/3 školení
řešení modelových situací -cca 1/3 školení
sebereflexe a vnímání nonverbálních komunikačních prvků - videozáznam
řízená diskuse nad aktuálními problémy - minibrainstorming - cca 1/3 školení

Výstupní doklad o úspěšném ukončení kurzu: Osvědčení o absolvování kurzu.