Marketingové komunikace

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity (předchozí).
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    3615091

Popis kurzu na míru Marketingové komunikace

Cílem kurzu je ukázat posluchačům ucelený pohled na veškeré oblasti související s přípravou marketingových a komunikačních strategií, vymezit základní pojmy marketingové komunikace a rozpoznat jejich implementaci na mezinárodních trzích v rámci jejich specifik, základy mediálního plánování a seznámit účastníky se současnými trendy v marketingových komunikacích.

Obsah kurzu

 

  • Teorie marketingových komunikací, historický exkurz a souvislosti. Dělení a specifikace marketingových komunikací a jejich synergický efekt v 21. pro potřeby trhu českého a EU

  • Marketingový mix,  trh a jeho analýza, metody analýzy marketingového prostředí, sběr dostupných dat a jejich hodnocení

  • Strategický marketingový proces: plánování, řízení, realizace, kontrola a hodnocení (STEP, SWOT, PORTER v konkrétních případech firmy), novodobé trendy a vnímání marketingových komunikací

Délka kurzu

16 hodin

Organizace výuky

2 × 8 vyučovacích hodin nebo
4 x 4 vyučovací hodiny

Lektorský tým

Prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.

Ing. Mgr. Petra Jandourková