MANAGEMENT PRODEJE

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    994292

Popis kurzu na míru MANAGEMENT PRODEJE

Pro koho jsou tréninky MANAGEMENT PRODEJE určeny:

manažeři, vedoucí oddělení, majitelé agentur, supervizoři, teamleadři, projekt manažeři, HR specialisté, ředitelé a trenéři, kteří jsou odpovědní za rozvoj lidí a výsledky obchodu.

Nejčastější požadavky našich klientů na rozvoj manažerů, změny postupů a systému

  • Zvýšení kvantity a kvality výběru přijímaných lidí
  • Zavedení skutečně účinných adaptačních procesů a nárůst retence - udržitelnosti
  • Zavedení skutečně funkčních (sebe)řídících systémů podpory - aktivity management                                        

NEJČASTĚJI TRÉNOVANÁ TÉMATA PRO MANAŽERY PRODEJE

 1.       TIME MANAGEMENT - ČAS NA ÚSPĚCH

Formulování cílů, plánování, časový management, organizování aktivit - návyků, monitoring, vyhodnocování efektivity aktivit, nová zrevidovaná organizace pracovního týdne a určení vzdělávacích potřeb

 

2.       ŘÍZENÍ VÝKONU - PODPORA A DŮSLEDNOST

Stanovování osobních a týmových výkonových cílů, rozdělení a vyjednání plánů, plánování, organizování a monitoring prodejních a manažerských aktivit, zlepšování efektivity aktivit a vzdělávacích potřeb

 

3.       NÁBOR - PRAVIDELNOST A NASAZENÍ

Systém personální produkce a vedení informací, zajištění dostatečných zdrojů - doporučení a nominátorů, sjednání kariérového rozhovoru dle potřeb a zvládání námitek, čtení v CV, příprava na pohovor

 

4.       VÝBĚR - OPATRNOST A ODVAHA

Identifikace kariérového profilu kandidáta, prodej kariéry dle profilu, zjištění předpokladů - behaviorálních důkazů z osobního i pracovního života, zvládání bariér a obav uchazeče a jeho přijetí

                                   

5.       ADAPTACE - ZÁBAVA A VYTRVALOST

Dohoda o plánu výdělků (aktivit) a odpovědnostech, řešení bariér a obav, monitoring, denní, týdenní a měsíční sebehodnocení a konzultace aktivit a výdělků

 

6.       NÁVYKY - DŮVĚRA A KONTROLA

Vytváření denních návyků - pracovní doba, denní aktivity a výdělek, denní podpora a konzultace, rozpoznání příčin ne/úspěchů, příprava a učení se přímo v terénu

 

7.       PORADY - SDÍLENÍ MOTIVACE

Vizualizace sebehodnocení aktivit / výsledků, pochvala, oceňování a přenos nejlepší praxe, skupinové řešení úzkých míst výkonnosti, prožitkový trénink a dohody o aplikaci a podpoře v praxi

 

8.       TRÉNINK - POZNÁNÍ HROU

Identifikace tréninkových potřeb, proces tréninku a škála proměnných charakteristik v drilu, příprava a vedení tréninku a přechod do zábavného drilu a plán aplikace do praxe

 

9. KOUČOVÁNÍ V TERÉNU - SPOLEČNÝ LOV

Tři kroky realizace: příprava, chování v průběhu, zpětná vazba, tři typy návštěv: ukázková, společná, pozorovací, tři formy zpětných vazeb: pocitová, procesní, koučovací