Korporace a právo

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity (předchozí).
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    3615094

Popis kurzu na míru Korporace a právo

Cílem kurzu je objasnit posluchačům právní úpravy obchodních korporací, tedy obchodních společností a družstev, a to jak z hlediska obecných ustanovení, tak i speciální právní úpravy jednotlivých typů obchodních korporací.

Obsah kurzu

 

  • Postavení obchodních korporací v systému práva, obecná úprava korporací dle NOZ, obchodní korporace, orgány obchodní korporace

  • Kontrolní orgány – dozorčí rada, kontrolní komise, pravidla o střetu zájmů, smlouva o výkonu funkce, ručení členů orgánu při úpadku obchodní korporace

  • Vlivná osoba - ovlivněná osoba, ovládající a ovládané osoby, jednání ve shodě, koncern

  • Veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným

  • Akciová společnost, družstvo

Délka kurzu

8 hodin

Organizace výuky

dle aktuálních termínů

Lektorský tým

Mgr. Ivana Quittová, LL.M.