Kontrolor svarových spojů – praktický výcvik v metodách VT, PT a vyhodnocování makrosnímků svarových spojů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity (předchozí).
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    2760246

Popis kurzu na míru Kontrolor svarových spojů – praktický výcvik v metodách VT, PT a vyhodnocování makrosnímků svarových spojů

Určeno pro:   

pracovníky technické kontroly, mistry svařoven, svářečský dozor, pracovníky firem zabývajících se výrobou a opravou svařovaných konstrukcí

Obsah:                       

1.den (9.00 – 15.00): NDT - vizuální kontrola svarů VT, výklad norem: ČSN  EN ISO 17637, ČSN EN ISO 6520-1, ČSN EN ISO 5817, vady svarů, ukázky praktických problémů při výrobě, vybavení a pomůcky pro vizuální kontrolu, praktické hodnocení vzorků svarových spojů, sestavení protokolu VT, příprava makrosnímků, teorie, technické vybavení, odběr a příprava vzorků, broušení, leštění, leptání, vyhodnocování makrovýbrusů, hodnocení vad, praktické vyhodnocení vzorků pomocí digitálního mikroskopu Dino-Lite, praktická cvičení

2.den (9.00- 13.00): NDT – penetrační zkouška PT, teoretická příprava, systém čistič, penetrant, vývojka, výklad norem: ČSN EN ISO 3452-1, ČSN EN ISO 23277, ukázka průběhu zkoušky a vyhodnocení, praktická cvičení včetně vystavení protokolu

Přednáší:        

Ing.David Hrstka, Ph.D., IWE

Místo konání:

dle  dohody se zákazníkem

Výstupní dokument:

osvědčení o absolvování semináře