Klíčové ukazatele (KPIs) pro řízení výroby a jejich efektivní využití při řízení hlavních a podpůrných procesů výrobního závodu

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    1387635

Popis kurzu na míru Klíčové ukazatele (KPIs) pro řízení výroby a jejich efektivní využití při řízení hlavních a podpůrných procesů výrobního závodu

                                                                                                         

Seminář

Téma:   Klíčové ukazatele (KPIs) pro řízení výroby a jejich efektivní využití při řízení hlavních a podpůrných procesů výrobního závodu.

Cíl:  Naučit se stanovovat klíčové ukazatele pro řízení výroby v souladu se strategií a cíly firmy.  Seznámit se s metodami sledování, vyhodnocování a vizualizací KPIs. Vzájemnou diskusí a ukázkami z praxe porovnat různé metody používání ukazatelů k řízení hlavních a vedlejších procesů výrobního závodu.

Jednotlivá probíraná témata:

-          Význam ukazatelů pro řízení výroby – seznámíme se s důvody vedoucími k použití ukazatelů

-          Rozčlenění ukazatelů na hlavní, vedlejší a podpůrné – naučíme se určovat, jaké ukazatele jsou pro nás důležité                                                                                          

-          Metody stanovení KPIs (Key Performance Indicators) – porovnáme jednotlivé metody používané při výběru KPIs (Balanced Scorecards - BSC, Management by Objectives, Theory of Constrains – TOC, Hoshin Kanri)

-          Výběr ukazatelů pro řízení výroby – odvodíme způsob, jak vybrat ty správné KPIs pro daný proces

-          Použití KPIs v praxi – ukážeme si na příkladech, jak probíhá řízení výroby podle výsledných hodnot KPIs

-          Vizualizace KPIs – společně posoudíme druhy a význam vizualizace

-          KPIs jako monitoring neustálého zlepšování – zjistíme, jak sledovat efektivitu přijatých opatření

-          Sběr dat pro výpočet KPIs -  seznámíme se s problematikou sběru dat z výroby a s vazbou sběru dat na podnikový IS

-          Ukázky řízení výroby pomocí KPIs – ukážeme si, jak se v praxi používají různé ukazatele v procesech řízení plánu výroby, hodinové stability, řízení údržby, kvality, motivace pracovníků, atd

-          Systém QOS (Quality Operation System) – naučíme se používat jeden z účinných systémů řízení

Cílová skupina: Střední a TOP management, vedoucí výroby, vedoucí údržby, vedoucí technologie, systémoví specialisté

Rozsah semináře: 1 den (6 hodin výuky)