Jak motivovat podřízené

Popis kurzu na míru Jak motivovat podřízené

Cílem školení je seznámit účastníky s problematikou motivace lidí; zaměstnanců a s kontexty motivačního procesu. Účastníci by měli být schopni samostatného vytvoření motivační strategie a její následné aplikace do praxe. Cílem též je, aby účastníci porozuměli procesu motivace k práci natolik, aby dokázali získané poznatky přenášet na další osoby.

Obsah:
1. Teorie motivačního procesu
2. Praktické aplikace TMP ve firmě
3. Tvorba a realizace motivační strategie, sebemotivace, virální motivace
4. Evaluace MS, metoda trvalého zdokonalování

Délka: 1 školící den
Metoda: Interaktivní přednáška, diskuze, příklady

 

Podrobný obsah


1. Teorie motivačního procesu
    a. Co je to motivace, motivace v běžném životě
   b. Kladné a záporné motivace
   c. Maslowova teorie potřeb a její vliv na motivace v běžném životě
   d. Sociální okolí – jak nás motivují ostatní lidé
   e. Motivační proces

2. Praktická aplikace TMP ve firmě
   a. Čím jsou zaměstnanci motivováni za neutrální situace?
   i. Vlastní a vnější potřeby
   ii. Významní druzí, kolektiv
   iii. Sociální okolí

b. Působení managementu na motivaci zaměstnanců
   i. Vědomé a nevědomé působení
   ii. Kladné a negativní působení
   iii. Působení finančních nástrojů a benefitů
   iv. Působení nehmotných nástrojů
   v. Působení komunikace a vnějšího obrazu firmy
   vi. Nezamýšlené a negativní důsledky motivace zaměstnanců

3. Tvorba a realizace motivační strategie
   a. Co je to motivační strategie?
   b. Hodnocení současného stavu motivace
   c. Virální vzájemná motivace, sebemotivace
   d. Volba motivačních nástrojů a tvorba motivačního mixu
   e. Prosazování motivační strategie v struktuře firmy

4. Evaluace MS a metoda trvalého zdokonalování
   a. Jak hodnotit účinnost motivační strategie?
   b. Motivační strategie jako dlouhodobý proces
   c. Metoda trvalého zdokonalování motivace

Kontaktovat dodavatele kurzu na míru
Jméno
Společnost
Pozice ve firmě
E-mail
Telefon
Text
Kontrola proti spamu. Kolik je devět a pět ? Součet zapište číslicemi.
*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.