Hodnocení efektivnosti investic za nejistoty

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    903511

Popis kurzu na míru Hodnocení efektivnosti investic za nejistoty

hodnocení investic při rozhodování o jejich realizaci, s důrazem na metody hodnotící peněžní toky a zohledňující časovou hodnotu peněz, hodnocení efektivnosti investic za nejistoty - účastníci kurzu se seznámí se základními pojmy z teorie rizika a s metodami promítání rizika do investičního rozhodování.