FINANČNÍ ANALÝZA

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    1106897

Popis kurzu na míru FINANČNÍ ANALÝZA

CÍLE MODULU:

Hlouběji se seznámíte se specifickými nástroji finanční analýzy a celkové finanční situace firmy. Dozvíte se, jak odhalit silné a slabší stránky společnosti, jaké změny ve struktuře majetku a zdrojů krytí by firma měla podnik-nout, aby se v budoucnu zlepšila její celková finanční situace. Program je doplněn řadou případových studií a praktickými příklady.

HLAVNÍ TÉMATA:

§                podstata a postup finanční analýzy podniku

§                zdroje informací pro finanční analýzu

§                finanční výkazy a vztahy mezi nimi

§                metody finanční analýzy

§                fondy finančních prostředků

§                ukazatele rentability a likvidity

§                ukazatele aktivity – rychlost obratu, ukazatele krytí stálých aktiv

§                ukazatele nákladovosti – produktivity práce, vybavenosti pracovníků, celková produktivita

§                cash flow – podstata a význam ve finančním hospodaření firmy

§                struktura a členění peněžních toků, metody zjišťování cash flow

ROZSAH MODULU:  1 den

KURZ VEDE: Auditor, daňový poradce

 

Klíčová slova: finanční analýza, finanční výkazy, rentabilita, likvidita, aktiva, nákladovost, cash flow