Finančné riadenie spoločnosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    605889

Popis kurzu na míru Finančné riadenie spoločnosti

Financie sú dnes jednou z najviac diskutovaných tém vo firmách. Ani nie tak zo strany účtovníčok (tam sú jasné pravidlá dané zákonom), ako skôr zo strany ich praktického spravovania tak, aby bola firma krátkodobo i dlhodobo finančne zdravá a stabilná.

Program „Finančné riadenie spoločnosti“ je zameraný na skutočné porozumenie podstate a logike peňazí ako takých, ich produkovaniu a následnému správnemu vydávaniu. Naučí vás pracovať s peniazmi na krátkodobom, strednodobom a dlhodobom základe manažérskych štatistík. A pomôže vám nájsť tú správnu pozíciu „finančníka“ v komunikácii s oddeleniami a jednotlivými pracovníkmi, ktorí potrebujú „vaše“ peniaze ihneď.


Tento program je zameraný na

  • zavedenie finančného manažmentu podľa trendov štatistík tak, aby umožnil prideľovať peniaze v rámci skupiny spravodlivo a hlavne tam, kde podporia ďalšiu produkciu skupiny ako celku
  • naštudovanie metód, ktoré zvyšujú produkciu, odhaľujú miesta so zbytočným plytvaním vo firme a osvojenie si zásad, ktoré vytvárajú stabilné rezervy
  • na zvýšenie istoty, stability a pohody v komunikácii voči ľuďom okolo seba, ktorá je pre finančného manažéra veľmi dôležitou schopnosťou


Obsah
Kurz: Základná študijná príručka
Kurz: Vzorce pre úspešné podnikanie
Kurz: Manažment podľa štatistík
Kurz: Ako zvýšiť zisk pomocou správneho finančného
plánovania
Tréningový kurz: Ako zlepšiť svoje podnikanie
pomocou komunikácie


Cieľová skupina
Majitelia firiem
Riadiaci pracovníci vrcholového manažmentu
Šéfovia ekonomických oddelení
Ľudia, ktorí chcú preniknúť do princípov praktického spravovania financií.


Predpoklady

Motivačný seminár pre vedúcich pracovníkov - seminár
Zavedené hlavné štatistiky - konzultácia

Produkt
Človek, ktorý je schopný zaviesť a udržiavať funkčnú logiku riadenia financií tak, že jeho skupina bude krátkodobo i dlhodobo finančne solventná a schopná tvoriť primerané rezervy pre svoje budúce prežitie.


Dĺžka
Cca 20-22 dní celodenného štúdia


Cena
131. 950,- Sk bez DPH


Bonus
Po ukončení programu jednodňová konzultácia na danú problematiku v hodnote 29.990,– Sk zdarma.