Assessment centrum

Popis kurzu na míru Assessment centrum

AC je prostředkem ke zhodnocení úrovně sociálních dovedností a manažerských kompetencí včetně projevu přirozených vůdčích schopností. AC je osvědčenou metodou výběru zaměstnanců. Princip AC vychází ze skutečnosti, že nejlépe lze předpovídat budoucí chování člověka na základě skutečně projeveného chování, a proto jsou před účastníky stavěny úkoly, které na ně kladou podobné nároky, jako očekávaný pracovní výkon.Vedle klasických indoorových forem realizujeme rovněž outdoorové či kombinované (neardoor) varianty vedení AC, které rozšiřují rejstřík užívaných modelových situací o reálné úkoly náročné na psychickou odolnost, rozhodnost, schopnost spolupracovat v týmu a optimálně strukturovat proces řešení. Díky výraznějšímu zapojení emocí se u účastníků snižuje možnost stylizací.V rolích hodnotitelů AC se objevují pracovníci jak interní (manažeři, personalisté), tak externí (konzultanti, psychologové). Nejčastěji využívané metody v AC:
  • cílené pozorování účastníků při jednotlivých aktivitách
  • standardní psychodiagnostické a výkonové testy
  • řízené rozhovory
Příklady aktivit:
  • kreativní úkoly s následnou prezentací výstupů
  • simulované týmové porady
  • logické problémy a komunikační hry
  • úlohy na stanovování priorit
  • ... a řada dalších
Výstupem AC jsou individuální hodnotící zprávy, které jsou prezentovány zadavateli, a v případě zájmu i účastníkům při osobním rozhovoru. K průběhu a výstupům AC se vážou přísné právní i etické normy, které důsledně dodržujeme.
Kontaktovat dodavatele kurzu na míru
Jméno
Společnost
Pozice ve firmě
E-mail
Telefon
Text
Kontrola proti spamu. Kolik je šest a šest ? Součet zapište číslicemi.
*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.