AKTUÁLNÍ PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY pro zaměstnavatele

Popis kurzu na míru AKTUÁLNÍ PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY pro zaměstnavatele

Obsah:
* Dopad nálezu Ústavního soudu na koncepci zákoníku práce – možnost odchylovat se od zákona a vazba na občanský zákoník (zásadní změna, která přináší problémy)
* Relativní neplatnost právních úkonů podle nálezu Ústavního soudu
* Změna, kterou nález ÚS přinesl v kolektivním vyjednávání, v zastoupení zaměstnanců a vydávání vnitřních předpisů firem, pracovní řád
* Změna dle nálezu ÚS v oprávnění odborů v kontrole činnosti zaměstnavatele a v zastupování jednotlivých zaměstnanců
* Vznik pracovního poměru, pracovní smlouva, zkušební doba, doba určitá a jiná ujednání, jmenování do vedoucích pracovních pozic, možnost odvolání vedoucích zaměstnanců
* Agenturní zaměstnávání
* Změny pracovního poměru, vč. převedení na jinou práci, vyslání na pracovní cestu
* Skončení pracovního poměru a jeho způsoby, výpovědní důvody, porušení povinností (neboli „pracovní kázně“), odstupné (novela), hromadné propouštění, neplatnost, přechod práv a povinností na jiného zaměstnavatele
* Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, řešení práce na zavolanou
* Osobní agenda – osobní spis, potvrzení o zaměstnání, nakládání s osobními daty, ochrana soukromí na pracovišti
* Pracovní doba
* Odměňování, event. změna minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy
* Překážky v práci, vč. event. náhrady mzdy při pracovní neschopnosti (od 1. 1. 2009)
* Dovolená
* Péče o zaměstnance, včetně odborného rozvoje
* Event. změna nezabavitelných částek pro srážky ze mzdy
* Změny sazeb cestovních náhrad od 1. 1. 2009
* Významná novela zákona o zaměstnanosti, vč. pravidel pro zaměstnávání cizinců
Kontaktovat dodavatele kurzu na míru
Jméno
Společnost
Pozice ve firmě
E-mail
Telefon
Text
Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a čtyři ? Součet zapište číslicemi.
*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.