240 minut: PODPORA a ŘÍZENÍ ZMĚN, workshop na míru

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity (předchozí).
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Kurz na míru

 • ID akce:
  2711093

Popis kurzu na míru 240 minut: PODPORA a ŘÍZENÍ ZMĚN, workshop na míru

 

Cílová skupina

 • majitelé firem, vedení úřadů a dalších organizací,
 • manažeři na všech pozicích,
 • personalisté.

 

Cíl

Seznámení se s praktickými postupy a metodami změnového managementu a vyzkoušet si je v modelových situacích. ŘÍZENÍ ZMĚN SE MUSÍ STÁT PRIORITOU MANAŽERŮ NA VŠECH ÚROVNÍCH.

 

Také se ve vaší organizaci potýkáte s problémy při zavádění změn? Není divu, žijeme v prostředí, které se neustále mění. Změna je nutným předpokladem stability i adaptability.

Lidé se ovšem zcela přirozeně změnám brání. Navíc, při přípravě změn nebývá dostatečná pozornost věnována prevenci rizik ohrožujících jejich průběh a výsledky. Rizikem je i fakt, že změny nikdy neprobíhají izolovaně.

Neblahými následky nepodařených změn jsou především:

 • finanční ztráty, ztráty času,
 • nesplnění záměrů, projektů,
 • zvýšené výdaje na přípravu a realizaci nových projektů,
 • selhání procesů, nedodržení termínů, ztráty zákazníků,
 • pokles motivace, pracovní morálky,
 • narušení týmové spolupráce atd.

A naopak: každá vydařená změna zlepší postoje zaměstnanců k dané organizaci i ke změnám příštím.

Principy změnového managementu (change management) poskytují praktické a užitečné návody pro přípravu a zavádění změn, postupy jak překonávat odpor ke změnám, jak předcházet změnovým rizikům, ať už provozním, personálním nebo zákaznickým, jak se bránit zlodějům času, jak vést projektové a realizační týmy.

 

Nabízíme vám odbornou pomoc formou interaktivních workshopů na míru, určených zejména pro vaše

 • manažery, podílející se na vedení lidí při změnách,
 • vedoucí projektových týmů,
 • „agenty změn“  - pracovníky, kteří přebírají odpovědnost za prosazování změn a podporu změnových procesů. 

 

Program

 • jak vést lidi a týmy ve fázích přípravy a realizace změn,
 • jak s předstihem  odhalovat nedostatky v pracovních procesech a činnostech, rozpoznávat příčiny problémů a účinně jim předcházet,
 • jak navrhovat nápravná a preventivní opatření, jak minimalizovat negativní dopady vzniklých problémů,
 • jak průběžně optimalizovat podmínky a předpoklady, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám,
 • jak zvyšovat motivaci zapojovat se do změn - překonávat odpor ke změnám,
 • jak zlepšovat týmovou komunikaci a spolupráci,
 • jak se efektivně bránit zbytečným ztrátám času.

 

Lektor: PhDr. Ing. Jiří Kruliš

Rozsah a cena: 4 hodiny, 12000 Kč za celou skupinu