Vypovídací schopnost účetních výkazů, přílohy a výroční zprávy podnikatelských subjektů

 • Lektor

 • Popis

  Lektoři

  Ing. Jana Hakalová, Ph.D.
  působí jako vedoucí katedry na Katedře účetnictví a daní Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava. Daňovou evidencí, účetnictvím, auditingem a výkaznictvím podnikatelských subjektů se zabývá již od vysokoškolských let nejen teoreticky, ale i prakticky jako lektorka a účetní poradce v různých vzdělávacích agenturách a obchodních společnostech. Rovněž působí aktivně v podnikatelské sféře, má dlouholeté zkušenosti s podnikáním, vedením daňové evidence a účetnictví, znaleckou činností v oblasti v oboru „Ekonomika, odvětví účetní evidence“ a je také od roku 2003 certifikovaným účetním asistentem v rámci ICU Praha. Dále je autorkou a spoluautorkou celé řady odborných knih, vysokoškolských skript, odborných článků a příspěvků, výsledky svého výzkumu prezentuje na tuzemských i mezinárodních konferencích a seminářích.

  Ing. Yvetta Pšenková, Ph.D.
  působí jako odborný asistent na Katedře účetnictví a daní Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava. Je spoluautorkou řady odborných knižních publikací, odborných článků publikovaných v odborných časopisech a ve sbornících na zahraničních a tuzemských konferencích a rovněž vysokoškolských učebních textů z oblastí finančního účetnictví, daňové evidence, daní a pojistného. Podílí se na řešení vědeckých i pedagogických projektů. Dlouhodobě se věnuje přednáškové činnosti pro širokou veřejnost v oblasti účetnictví, daňové evidence a daní podnikatelských subjektů. Dlouhá léta také působí jako soudní znalec v oboru „Ekonomika, odvětví účetní evidence“. Od roku 2003 je certifikovaným účetním asistentem.

 • Místo konání

 • Region:
  Moravskoslezský kraj
 • Adresa:
  Sokolská tř. 2416/33, 702 00 Ostrava
 • Termín

 • Doba trvání:
  2 dny
 • Počet vyučovaných hodin:
  10
 • Cena *

 • Cena:
  1867 Kč + 21% DPH
 • Popis ceny:
  Vždy od 15:00

Popis kurzu Vypovídací schopnost účetních výkazů, přílohy a výroční zprávy podnikatelských subjektů

Anotace

Kurz je zaměřen na vysvětlení problematiky sestavení účetní závěrky u podnikatelských subjektů dle platných právních předpisů, včetně porozumění obsahu a struktury účetní závěrky v plném rozsahu a zkráceném rozsahu a pochopení základního principu sestavení účetní závěrky a porozumění vypovídací schopnosti účetní závěrky v účetnictví podnikatelských subjektů (co lze a nelze vyčíst z účetních výkazů a přílohy), vysvětlení významu a způsobu sestavení výroční zprávy. Dále budou vysvětleny některé teoretické a praktické aspekty ověření účetní závěrky auditorem (povinnost auditu, význam auditu pro danou obchodní společnost, komunikace s auditorem, proces auditu, doporučení auditora, závěrečná zpráva auditora a jeho hodnocení – typy výroků atd.), včetně způsobu zveřejnění údajů z účetní závěrky a výroční zprávy atd.

Cílové skupiny

Kurz je určen pro účetní veřejnost, ekonomy, manažery, pedagogy středních škol a ostatní účetní veřejnost, kteří se chtějí seznámit s platnou legislativou a vysvětlením základních pojmů a postupů, týkající se účetní závěrky a výroční zprávy včetně jejího ověření auditorem a zveřejnění.

Tématické zaměření kurzu

 

 • význam a náležitosti účetní závěrky dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 500/2002 Sb. (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přílohy v plném a zkráceném rozsahu aj.),
 • význam a náležitosti výroční zprávy dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
 • vypovídací schopnost účetních výkazů a vzájemné vazby,
 • vypovídací schopnost přílohy a výroční zprávy,
 • podmínky pro povinnost ověření účetní závěrky a výroční zprávy auditorem dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
 • význam auditu, komunikace s auditorem, proces auditu, doporučení auditora, závěrečná zpráva auditora a jeho hodnocení – typy výroků auditora,
 • zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy aj.,
 • závěrečné shrnutí dané problematiky a diskuze.

 

Objednat účast na kurzu - Vypovídací schopnost účetních výkazů, přílohy a výroční zprávy podnikatelských subjektů
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je devět a čtyři ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.