Výpočty ve mzdové účtárně 2022 • řešení praktických komplikovaných případů podle posledního vývoje legislativy

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Lektor

 • Popis
  KŘÍŽEK Zdeněk
 • Místo konání

 • Region:
  Liberecký kraj
 • Adresa:
  Clarion Grandhotel Zlatý Lev, Liberec
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu Výpočty ve mzdové účtárně 2022 • řešení praktických komplikovaných případů podle posledního vývoje legislativy

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí správně zpracovávat mzdovou a personální agendu

Cíl: probereme řadu problematických příkladů, s kterými se v praxi můžete setkat. Budete moci konzultovat svoje obtížné případy a obdržíte obsáhlý materiál s celou řadou ukázek mzdových výpočtů.

Program semináře:

mzdy, platy a odměny

 • zařazování zaměstnanců odměňovaných mzdou, platem, odměnou • nařízení vlády č. 567/2006 Sb., od 1.1.2022 • mzdové výpočty u zaměstnanců odměňovaných mzdou, platem se zaměřením na zařazování zaměstnanců podle posledního Nařízení vlády o zaměstnancích odměňovaných platem a katalogu prací, odměnou • podrobné příklady
 • příplatky za práci přesčas, svátek, víkend, noc, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, odměna za pohotovost • směnné provozy a příplatky • nenárokové složky – odměny, prémie, příplatek za práci v odpolední směně • příplatek za vedení, další příplatky u platu, příplatek za rozdělenou směnu, další zákonné specifické resortní příplatky

průměrný výdělek

 • stanovení průměrného výdělku – rozhodné období, započitatelnost příjmů, hodinový a měsíční průměrný výdělek – příklady na výpočet průměrného výdělku
 • pravděpodobný výdělek • zjišťování průměrného výdělku ve zvláštních případech – započitatelnost příjmů zúčtovaných do jiného rozhodného období než čtvrtletí
 • průměrný výdělek u dohod o provedení práce a pracovní činnosti • průměrný výdělek versus úřad práce

výpočty pojistného na sociální pojištění a zdravotní pojištění

 • povinnosti plátce pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění – tiskopisy, termíny • výpočet pojistného na SZ a ZP – příklady • specifické výpočty u zdravotního pojištění – kategorie pojištěnců, výpočet pojistného z minimálního vyměřovacího základu • dopočet pojistného do minimálního vyměřovacího základu • vyměřovací základ • započitatelnost příjmů • maximální vyměřovací základ a pojistné • doporučené vzory a postupy
 • náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a výpočet dávek nemocenského pojištění
 • nárok na náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti – názorné ukázky výpočtů • povinnosti zaměstnavatele – upravený tiskopis Oznámení o účasti, ukončení nemocenského pojištění od 1.4.2022
 • malý rozsah a účast na nemocenském pojištění
 • rozhodná výše pro vznik na pojištění 3.500 Kč

srážky ze mzdy

 • důležité informace • nová výše normativních nákladů na bydlení – dopočet od 28.1.2022 a vliv na nový výpočet nezabavitelných částek zpětně od 1.1.2022. Zásadní informace, jak řešit výpočet rozdílů.
 • vyživované osoby a jejich dokladovost
 • pořadí exekučních srážek. Jak postupovat, kdy je více plátců příjmů povinného • paušálně stanovená náhrada nákladů plátce mzdy – novinka od 1.1.2022. Ukázka praktických výpočtů – aplikace různých variant. První praktické zkušenosti

dovolená

 • praktické poznatky a zkušenosti při řešení výpočtů dovolené
 • převody nevyčerpané dovolené z roku 2021 do roku 2022 a následné její dočerpání
 • náhradní doby posuzované pro nárok na dovolenou, jako doba odpracovaná
 • celá řada názorných příkladů výpočtu dovolené a to při změně týdenní pracovní doby v rámci kalendářního roku, nerovnoměrně rozvržené pracovní době a výpočet dovolené po skončení mateřské dovolené, zápočet rodičovské dovolené

výpočty náhrad za újmu na zdraví při pracovních úrazech nebo nemocí z povolání – příklady výpočtů a postupů zaměstnavatele

vývoj na trhu práce ve vazbě na případné zaměstnávání občanů Ukrajiny

 • povinnosti, které musí splnit občan Ukrajiny – běženec v návaznosti na válečný konflikt na Ukrajině • vydání mimořádného víza o pobytu na území České republiky • možnost zaměstnávat takového držitele víza • doba vydání takového víza
 • možné zaměstnávání běžence – povinnosti případného zaměstnavatele, a chování a povinnosti takového cizince – zaměstnance • ohlašovací povinnost zaměstnavatele vůči jednotlivým institucím • posouzení příslušného víza, pokud má občan Ukrajiny – běženec rodinu nebo nějaké zázemí na území ČR – tzv. speciální dlouhodobé vízum • rozdíl mezi takovýmto vízem a vízem za účelem strpění na území ČR
 • kvalifikace, praxe, a zdravotní způsobilost občana Ukrajiny • odměňování za výkon práce, školení v oblasti bezpečnosti práce, nároky cizince na dovolenou, nemocenskou, a další problémy, které mohou nastat při zaměstnávání tohoto cizince
 • pojistné za občana Ukrajiny na zdravotní pojištění, který dostal povolávací rozkaz – pokyn Ministerstva zdravotnictví
 • podpory občanům ČR při poskytnutí ubytování občanů Ukrajiny • jednorázové finanční podpory samotným běžencům a podmínky při jejich poskytování
 • informace budou zpracovány podle poslední situace v České republice v souvislosti s případným zaměstnávání těchto cizinců

diskuze a odpovědi na dotazy

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Kontaktovat firmu - ANAG, spol. s r.o.

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a jedna ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

ANAG, spol. s r.o.

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

Kollárovo nám. 698/7, 779 00 Olomouc

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.