Interní auditor ISŘ (QMS, EMS a BOZP)

 • Lektor

 • Popis

  Ing. Tomáš Hezina, Ph.D.
  Foto lektora Ing. Tomáš Hezina, Ph.D.Je absolventem Zemědělské fakulty a následně doktorského studia v oboru Aplikovaná a krajinná ekologie. Pracoval v automobilovém průmyslu, kde se specializoval na systémy řízení. V současné době působí jako poradce, lektor a auditor systémů EMS, QMS, OHSAS a BOZP. Je držitelem certifikátů Manažer EMS, QMS a auditor EMS, QMS, OHSAS a BOZP. (Více o lektorovi)


  Věra Komrsová
  Foto lektora Věra KomrsováJe absolventkou SPŠCH, oborů Analytická chemie a Ekologie krajiny Praha, dále studovala na Univerzitě Pardubice. Má za sebou dlouhodobou odbornou praxi, během které z titulu funkce PVJ v organizaci zaváděla a udržovala systém managementu jakosti. Po absolvování dalšího odborného výcviku v oboru jakosti získala certifikáty QM a QA EOQ, Manažer CSR. Je certifikovanou lektorkou dalšího vzdělávání AIVD. V současné době pracuje jako nezávislá poradkyně a auditorka systémů managementu kvality a environmentu a lektorsky působí v kurzech managementu kvality včetně prostředí IATF 16949. (Více o lektorovi)

 • Místo konání

 • Region:
  Královéhradecký kraj
 • Adresa:
  Galerie Artičok, Třída Karla IV. 493, Hradec Králové
 • Termín

 • Termín zahájení:
  2.10.2023
 • Termín ukončení:
  4.10.2023
 • Cena *

 • Cena:
  9 200 Kč + 21% DPH
 • Popis ceny:

Popis kurzu Interní auditor ISŘ (QMS, EMS a BOZP)

Popis kurzu

Cíle kurzu

Poskytnout potřebné informace o systémovém chápání managementu kvality, environmentálního managementu a oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, seznámit s kriteriálními normami pro posuzování těchto subsystémů a naučit plánovat, provádět a vyhodnocovat audity ISŘ nebo jeho jednotlivých částí.

Určeno pro

Pracovníkům certifikovaných firem, kteří jsou nebo budou zařazeni do funkce interního auditora ISŘ. Pro členy podnikového managementu může být kurz zdrojem informací o fungování integrovaného systému řízení v kontextu jednotlivých kriteriálních norem.

Obsah kurzu

 • Systémy managementu kvality – Požadavky (ČSN EN ISO 9001:2016)
 • Systémy environmentálního managementu, vývoj ochrany životního prostředí
 • Normativní požadavky (ČSN EN ISO 14001:2016), environmentální legislativa
 • Výklad kriteriální normy ČSN EN ISO 45001:2018
 • Současná situace v legislativě a normativní základně BOZP
 • Norma ČSN EN ISO 19011:2018 – Směrnice pro auditování systému managementu a její aplikace v praxi
 • Praktický výcvik auditování na případových studiích
 • Zkušenosti s auditováním ISŘ a jeho subsystémů, upozornění na nejčastější nedostatky zjišťované při certifikačních auditech

Poznámka

 1. den 08:30 – 09:00 Prezence
  09:00 – 17:00 Odborný program
 2. den 08:00 – 17:00 Odborný program
 3. den 08:00 – 15:00  Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku (vč. možnosti provedení on-line) na vyžádání rádi zpracujeme.

Kurz je zakončen závěrečným testem, po jehož úspěšném absolvování bude účastníkům vystaveno OSVĚDČENÍ s uvedením rozsahu 24 hodin a obsahové náplně kurzu.

Objednat účast na kurzu - Interní auditor ISŘ (QMS, EMS a BOZP)
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je tři a deset ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.